Vergadering 5 oktober

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 5 oktober 2023

Aanwezig

A.J.M. Heerts, burgemeester
P.C.J. Messerschmidt, wethouder
H. van den Berge, wethouder
D.S. Huizer, wethouder
S. Biharie, wethouder
A.J. Prins, wethouder
M. Wenzkowski, wethouder
S. de Bruin, gemeentesecretaris
M. van Loenen, bestuursadviseur, notulist

 1.  Digitale kennismaking kandidaat wethouder Nick Derks

Het college maakt digitaal kennis met Nick Derks.

 2.  Stand van zaken Oudedijk

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 3.  Stand van zaken Ballaststenen

Besluit: Het college besluit conform het voorstel.

 Vastgesteld op 10 oktober 2023.

 de secretaris,

S. de Bruin

 

 

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie