Vergadering 11 januari

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn van 11 januari 2024

Aanwezig

A.J.M. Heerts, burgemeester
N.G. Derks, wethouder
P.C.J. Messerschmidt, wethouder
D.S. Huizer, wethouder
H. van den Berge, wethouder
S. Biharie, wethouder
M. Wenzkowski, wethouder
S. de Bruin, gemeentesecretaris
M. van Loenen, bestuursadviseur, notulist

Afwezig

A.J. Prins, wethouder

 1.  Nieuw voor Oud

De gemeentesecretaris geeft een toelichting op de stand van zaken in het proces Nieuw voor Oud.

   2.  Spoeddebat “Groene Wig veranderen in woningen” / raadsvergadering 11 januari 2024

Het college bespreekt het spoeddebat in de gemeenteraad voor en stemt in met de verzending van de beantwoording van de ingediende vragen (Bijlage raadsvragen over compensatiepool deel 2).

 

Vastgesteld op 16 januari 2024.

de secretaris,

S. de Bruin

 

de burgemeester,

A.J.M. Heerts

Uw Reactie
Uw Reactie