Dataportaal Thema

Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Afval Containers Apeldoorn

Openbare bovengrondse en ondergrondse afvalcontainers.

Product geplaatst op: 03-01-2022
Updatefrequentie: Wekelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

BuurtBelever

Link naar de BuurtBelever Dashboards (2020)

Product geplaatst op: 10-01-2022
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Erfgoed viewer

Dit product bevat een groot aantal kaartlagen met informatie over onroerend erfgoed. Erfgoed dat niet verplaatsbaar en grondgebonden is zoals landschappen, natuurerfgoed, archeologie, monumenten of bouwwerken. Alle onderverdelingen houden verband met elkaar.

Product geplaatst op: 14-03-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Geluidscontouren

Deze kaart bevat alle geluidscontouren in Apeldoorn per type bron (weg, industrie en rail) van 2016 en 2017 die door de ODVeluwe ter beschikking worden gesteld.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Kwartaal
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Groene daken

Deze kaart bevat informatie die gebruikt kan worden om de 'groene daken' te bevorderen. Een groen dak bestaat uit planten die het water van een regenbui vasthouden en opnemen, zodat het riool minder belast wordt. Het groene dak dient ook als extra isolatie.

Product geplaatst op: 13-05-2019
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Hondenuitlaatplaatsen

Deze kaart geeft alle locaties weer van de plekken waar honden mogen en kunnen worden uitgelaten.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Hoogbouw

In deze kaart worden gebouwen hoger dan 35 meter of bestaande uit 10 of meer woonlagen weergegeven.

Product geplaatst op: 13-05-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Kapvergunningen

Deze kaart bevat de gebieden waarbinnen een vergunning verplicht is, wanneer men een boom wil kappen.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Laadpalen plankaart

Deze kaart geeft een overzicht van alle geplande, bestaande en geweigerde elektrische laadpalen voor voertuigen in Apeldoorn op openbaar terrein.

Product geplaatst op: 17-10-2022
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Lichtmast

De afgelopen decennia zijn er in Apeldoorn diverse typen lichtmasten gebruikt met name bij stadsuitbreidingen. De kaart biedt zodoende een fraai mozaïek van typen lichtmasten.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Luchtfoto

De luchtfoto van de gemeente Apeldoorn gevlogen van 26 t/m 30 april 2023

Product geplaatst op: 19-10-2023
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Maak je buurt

Op de ‘Maak je buurt’-kaart staan alle initiatieven van inwoners die de openbare ruimte in de stad schoner en groener maken.

Product geplaatst op: 20-05-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor bestaande bouw

Dit dashboard geeft inzicht in feiten over de bestaande bouw in de gemeente Apeldoorn op de woningmarktmonitor.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor duurzaamheid

Dit dashboard geeft inzicht in feiten over duurzaamheid in de gemeente Apeldoorn op de woningmarktmonitor.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor gebiedsmonitor alle onderwerpen

Dit informatieproduct geeft alle feiten van de verschillende gebieden in Apeldoorn binnen de thema's gezondheid, bevolking, woningen, fysieke- en sociale omgeving op basis van meer dan 50 indicatoren, gevisualiseerd in een interactief dashboard.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor gebiedsmonitor fysieke omgeving

Dit informatieproduct geeft een profiel van de verschillende gebieden in Apeldoorn binnen het thema fysieke omgeving op basis van meer dan 50 indicatoren, gevisualiseerd in een interactief dashboard.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor gebiedsmonitor profiel overzicht

Dit informatieproduct geeft een profiel van de verschillende gebieden in Apeldoorn binnen de thema's gezondheid, bevolking, woningen, fysieke- en sociale omgeving op basis van meer dan 50 indicatoren, gevisualiseerd in een interactief dashboard.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor gebiedsmonitor woningen

Dit informatieproduct geeft een profiel van de verschillende gebieden in Apeldoorn binnen het thema bevolking op basis van meer dan 50 indicatoren, gevisualiseerd in een interactief dashboard.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor huursector

Dit dashboard geeft inzicht in feiten over de huursector in de gemeente Apeldoorn op de woningmarktmonitor.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor samenvatting woningmarktmonitor

Dit dashboard geeft de samenvatting van de feiten op de woningmarktmonitor in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 24-06-2020
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor woningbouwplanning

Dit dashboard geeft inzicht in feiten over de woningbouwplanning in de gemeente Apeldoorn op de woningmarktmonitor.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Monumenten

Op de kaart ziet u de gemeente Apeldoorn. De beschermde panden en gebieden zijn hierop ingekleurd. In de legenda ziet u welke kleur hoort bij welke soort bescherming. In de kaart kunt op een pand of gebied klikken voor meer informatie. De bijgevoegde monumentenlijst is ingedeeld op adres. Soms kent een monument meerdere adressen/huisnummers, deze lijst geeft slechts één van deze adressen weer. Sommige monumenten hebben geen eigen adres, dan is het dichtstbijzijnde adres vermeld. In de kolom ‘situering’ ziet u of een monument op, bij, via of tegenover een adres te vinden is. Uitgebreide functies (bv. zoeken op adres) en meer erfgoedinformatie kunt u vinden via de Erfgoedviewer.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Prognoses en demografie

Dit dashboard geeft inzicht in feiten over prognoses en bevolkingsopbouw in de gemeente Apeldoorn op de woningmarktmonitor.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Samenvatting Atlas voor gemeenten

Dit product bevat een pdf met de samenvatting van de Atlas voor gemeenten. De Atlas bevat een vergelijking van de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten. In de samenvatting staan de scores van Apeldoorn ten opzichte van de andere 49 gemeenten.

Product geplaatst op: 12-06-2023
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Speelplekken en speeltoestellen

Alle openbare speelplekken en speeltoestellen in Apeldoorn

Product geplaatst op: 13-05-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Stadsplattegrond

Dit is de dynamische digitale Stadsplattegrond van de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 28-09-2023
Updatefrequentie: Half jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Vrij-verval riool

Een shape bestand met het vrijverval riool in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Welstandsnota

Elke gemeente legt in een zogenaamde welstandsnota vast welke welstandscriteria er binnen de gemeente gelden. Als een bouwwerk volgens het bestemmingsplan mag worden gebouwd, wordt aan de hand van de welstandscriteria beoordeeld of het uiterlijk ervan in zijn omgeving past. Daarbij wordt gekeken of het bouwwerk visueel in de omgeving past en of het ruimtelijke systeem in balans blijft.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Woningbouw corporaties

Deze kaart bevat de woningen en standplaatsen van de woningbouwcorporaties in Apeldoorn.

Product geplaatst op: 27-06-2023
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Zelf BAG adressen bestand maken

Adressenbestand maken obv de BAG

Product geplaatst op: 30-06-2020
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Zelf een postcodebestand maken

Met deze tool kunt u een lijst met postcodes (pc4 en/of pc6) samenstellen en downloaden.

Product geplaatst op: 21-04-2020
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Zonneparken

Deze kaart bevat de locaties van zonnepark-initiatieven in de gemeente.

Product geplaatst op: 14-09-2020
Updatefrequentie: Live
Bron: Op aanvraag

Open product


Uw Reactie
Uw Reactie