Fotograaf: Stockfoto Vecteezy.com

In drie stappen uw onderneming verduurzamen

U wilt aan de slag met het verduurzamen van uw onderneming. Maar waar en hoe kunt u het beste beginnen? Wij hebben een stappenplan ontwikkeld om u op weg te helpen.

Elke ondernemer, instelling, gebouw heeft een ander verbruiksprofiel. Begint u met verduurzaming? Dan is het krijgen van inzicht in uw energieverbruik de eerste stap.

Energiefactuur

Uw energiefactuur en gasfactuur geven u een eerste inzicht. U begint dus door de volgende vragen voor uw zelf te beantwoorden:

  • Wat is de capaciteit van mijn elektra en gasaansluiting? (bijvoorbeeld 3x80A en G10)
  • Ben ik een:
    • o kleinverbruiker (elektriciteit < 50.000 kWh en aardgas < 25.000 m3)
    • o middelverbruiker (elektriciteit 50.000 - 200.000 kWh en aardgas < 25.000 - 75.000 m3)
    • o grootverbruiker (Elektriciteit > 200.000 kWh en Aardgas > 75.000 m3)

De antwoorden op deze vragen vormen de basis bij alle adviesgesprekken over verduurzaming.

Verbruiksprofiel

Heeft u een slimme elektra en slimme gasmeter? Dan kunt u waarschijnlijk de verbruiksgegevens per kwartier downloaden van de website van uw energieleverancier. Download deze gegevens van de afgelopen 2 jaar. Dit helpt bij het maken van een plan.

Heeft u hier hulp bij nodig? Dan helpen we u graag. Neem contact op via energie@odveluwe.nl dan plannen wij met u een handig moment in.  

Gebruik het verbruiksprofiel om een meerjarenplan te maken. Komen er onverwachte pieken in het verbruik naar voren? Die worden vaak veroorzaakt door apparaten en installaties die met kleine aanpassingen al energie kunnen besparen. Zoek de documenten over uw gebouw, zoals tekeningen (bouwkundig en installaties) en berekeningen op. MKB Nederland heeft een speciale quickscan voor ondernemers gemaakt. Dit kunt u gebruiken bij het maken van uw plan.

Heeft u hier hulp bij nodig? Dan helpen we u graag. Neem contact op via energie@odveluwe.nl.

Wilt u een uitgebreid advies? Neem dan contact op met (lokale) partijen die energieadvies geven. Zij kunnen u helpen bij het maken van een meerjarig plan toegespitst op uw onderneming. Onder andere de volgende partijen kunt u daarvoor benaderen:

U heeft uw plan bijna klaar. De kosten die u gaat maken bij het verduurzamen van uw onderneming kunt u wellicht deels terugkrijgen. Soms zijn er ook leningen mogelijk.

Er zijn lokale en landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden. Let op de voorwaarden die gesteld worden. Dit kan van invloed zijn op uw plan. Als u bijvoorbeeld ventilatoren gaat vervangen dan zijn er voorwaarden aan de uitvoering van deze ventilatoren.

Heeft u hier hulp bij nodig? Dan helpen we u graag. Neem contact op via energie@odveluwe.nl

Wilt u specifiek hulp bij andere financieringsmogelijkheden neem dan contact op met het MKB-loket.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem contact met ons op.

E-mail: energie@odveluwe.nl

De gemeente werkt samen met de deskundigen van Omgevingsdienst Veluwe om ondernemers op maat van advies te voorzien.

Uw Reactie
Uw Reactie