U zocht naar: zaden

Er zijn geen resultaten gevonden voor "zaden". Onderstaande resultaten voor "zaken".

34 resultaten
 • Evenementenvergunning

  ProductVoor het organiseren van een evenement heeft u meestal een vergunning nodig. Ook moet u aan allerlei zaken voldoen. Een evenement is een activiteit die voor publiek toegankelijk is.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  ProductDe Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een document waarmee het Ministerie van Justitie en Veiligheid verklaart dat u geen strafbare feiten hebt gepleegd. U hebt een VOG nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat werken met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen. Ook voor een lidmaatschap bij een schietvereniging, het starten van een eigen zaak of de adoptie van een kind, kunt u een VOG nodig hebben.

 • Vrijwilligersverzekering

  ProductBijna 40% van alle Apeldoorners doet vrijwilligerswerk. Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is, maar ook risico's met zich mee brengt. Om er zeker van te zijn dat organisaties en hun vrijwilligers voldoende verzekerd zijn, heeft de gemeente Apeldoorn een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Alle vrijwilligers in de gemeente Apeldoorn zijn automatisch verzekerd.

 • Planschade/Nadeelcompensatie

  ProductU kunt (financiële) schade hebben als de gemeente een planologisch besluit neemt. Mogelijk kunt u in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vergoeding van deze schade.

 • Machtiging telefonisch informatie verstrekken

  ProductSoms lukt het u zelf niet om informatie op te vragen over werk, inkomen, schulden of het minimabeleid. In dat geval kunt u iemand machtigen om dat voor u te doen.

 • Bijstandsuitkering voor dak- en thuislozen

  ProductU kunt een bijstandsuitkering aanvragen als u dak- of thuisloos bent. Dat geldt ook als u gebruik maakt van de maatschappelijke opvang.

 • Monument verbouwen

  ProductVoor wijzigingen zoals sloop-, bouw- en restauratiewerkzaamheden in, aan, op of bij een rijks- of gemeentelijk monument hebt u een vergunning nodig.

 • Subsidie vaststellen (algemeen)

  ProductU kunt uw aanvraag tot vaststelling online indienen.

 • Aanleggen werken

  ProductHet aanleggen van een werk, zijnde geen bouwwerk, is van toepassing als u bijvoorbeeld gronden wilt afgraven, verharden, ophogen of egaliseren. Het kan zijn dat dit niet past in het omgevingsplan, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Check hiervoor het omgevingsplan of uw gewenste activiteit op de locatie is toegestaan. Als u er niet uitkomt, kunt u aan de balie van het stadhuis uw vraag stellen of een belafspraak maken.

 • Opstapregeling wonen

  ProductZorginstellingen die cliënten willen begeleiden naar zelfstandig wonen kunnen hun cliënten aanmelden voor de Opstapregeling.

Uw Reactie
Uw Reactie