Inschrijven in Apeldoorn
Inschrijven in Apeldoorn

Oekraïners kunnen hier (tijdelijk) verblijven en hoeven geen reguliere asielprocedure te doorlopen.

Vluchtelingen uit Oekraïne zijn van harte welkom in Apeldoorn

Zij moeten zich wel zo snel mogelijk na aankomst inschrijven bij de gemeente en een bewijs van verblijf ophalen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Alleen daarmee hebben zij recht op opvang, leefgeld, werk, onderwijs en reizen naar het buitenland (met een geldig paspoort).

Bewijs van verblijf

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (2001/55 EG) geeft in Nederland recht op opvang en medische zorg. En onderwijs voor minderjarige kinderen. Het geeft ook de mogelijkheid om te werken. Vluchtelingen uit Oekraïne moeten zich na aankomst inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. Daarna moeten zij zo snel mogelijk een afspraak maken bij de IND om een bewijs van verblijf op te halen.

Informatie over het bewijs van verblijf

Op de website van de IND leest u of u onder de richtlijn valt. Valt u onder de richtlijn én heeft u zich ingeschreven bij de gemeente, maak dan zo snel mogelijk een afspraak om een bewijs van verblijf op te halen bij de IND:

Inschrijven bij de gemeente

  • Bel om een afspraak te maken met 14055. 
  • Bij een verblijf in een opvanglocatie van de gemeente Apeldoorn organiseert de locatiecoördinator de afspraak. 
  • Vluchtelingen die een particulier opvangadres gevonden hebben vinden meer informatie op Verhuizing vanuit het buitenland naar Apeldoorn

Meenemen bij de afspraak

Alle leden van het gezin of familie, die naar Apeldoorn zijn gekomen, gaan mee naar de afspraak bij het stadhuis. Om te kunnen helpen, hebben wij de volgende documenten nodig:

  • Een identiteitsbewijs (waarop de nationaliteit staat) bijvoorbeeld; paspoort, identiteitskaart of binnenlandse paspoort van Oekraïne.
  • Inschrijfformulier:
  • Een geboorteakte
  • Een huwelijksakte-of echtscheidingsakte
  • De geboorteakten van kinderen

Is er geen identiteitsbewijs? 

Zonder een identiteitsbewijs kunnen we de nationaliteit niet vaststellen. De Oekraïense Ambassade in Den Haag is gesloten. Vluchtelingen met verlopen documenten of andere vragen, moeten naar de Oekraïense Ambassade in Keulen (Duitsland).

Minderjarige kinderen

Als minderjarige kinderen geen identiteitsbewijs hebben, mogen hun ouders een verklaring onder eed of gelofte afleggen. Daarna schrijven we deze kinderen in bij de gemeente. Dit geldt alleen voor kinderen van Oekraïense vluchtelingen. Meer informatie over een Verklaring onder ede in vier verschillende talen.

Geen recht op opvang voor tijdelijke inwoners van Oekraïne

Personen die tijdelijk in Oekraïne verbleven en zich nu melden in Nederland, hebben geen recht meer op opvang. Op 18 juli 2022 maakte de Nederlandse regering bekend dat de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor een kleinere groep mensen uit Oekraïne gaat gelden. Personen met een tijdelijke verblijfsvergunning voor Oekraïne hebben geen recht meer op opvang, leefgeld en een verzekering voor medische zorg. Zij worden niet ingeschreven in de BasisRegistratiePersonen (BRP). De Dienst Terugkeer en Vertrek kan helpen bij terugkeer naar het land van herkomst. Asiel aanvragen in Ter Apel is alleen kansrijk wanneer iemand kan aantonen dat hij of zij niet veilig terug kan keren naar eigen land.

Informatie in het Oekraïens

Op onze website hebben wij vertalingen in het Oekraïens van informatie over diverse onderwerpen. 

Vluchtelingen

Ons land vangt vluchtelingen op omdat we medemensen helpen zoals we in nood zelf ook geholpen willen worden. Nederland heeft daarom internationale verdragen ondertekend, zoals het VN-Vluchtelingenverdrag van 1951. Hierin staat dat iedereen die in eigen land niet veilig is, in andere landen asiel mag zoeken.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer vluchtelingen

Uw Reactie
Uw Reactie