Driehuizerspreng
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Driehuizerspreng

De Driehuizerspreng ligt gedeeltelijk ondergronds. De spreng ligt in de omgeving van de Prins Willem Alexanderlaan (PWA-laan) met de westelijke sprengkop bij de Nevenlandsehof en de zuidelijke sprengkoppen nabij de Blekersweg.

Drie van de vier westelijke sprengkoppen zijn al hersteld

Tot voor lag de spreng grotendeels ondergronds en werd het water gemengd met overstortwater vanuit het riool buiten het beeksysteem afgevoerd. Inmiddels mondt de spreng wel weer uit in de Grift en zijn de eerste herstelprojecten afgerond.

Drie van de vier westelijke sprengkoppen zijn al hersteld. De vierde valt samen met herstelde Orderbeek in de Zanderijweg. De Driehuizerspreng is als bovengrondse verbinding met de Grift aangelegd in een veelal brede parkachtige beekzone. Er wordt een haalbaarheidsstudie verricht naar de samenkomst van de Orderbeek, de zuidelijke sprengkoppen van de Driehuizerspreng en de Grift.

Driehuizerspreng Prins Willem Alexanderlaan

In het project Driehuizerspreng PWA-laan is de spreng bovengronds aangelegd langs de PWA-laan, met daarnaast een nieuwe groenstrook en een wandel/fietspad. De Driehuizerspreng is aangesloten op de Grift langs de PWA-laan. Het beekwater van de Driehuizerspreng blijft nu in het Griftsysteem, dit is positief. Schoon water blijft schoon en biedt goede kansen voor natuurontwikkeling. De spreng is passeerbaar voor vissen. Vroeger werd het beekwater ondergronds afgevoerd richting Apeldoorn Zuid, waarbij het vermengd kon raken met overstortwater vanuit het riool. In de beekzone zijn nieuwe bomen, struiken en wilde flora toegevoegd en het fietspad is verplaatst om meer ruimte te maken voor de beek.

Hoewel in 2016 de Driehuizerspreng tussen de Bronbeekhof en de Grift bij de Waterloseweg is aangelegd bereikte het water van de spreng de Grift aanvankelijk nog niet. De bodem was nog niet helemaal waterdicht. Vaak zorgt het water er zelf voor dat kleine krimpscheurtjes in het leem worden gedicht. Dat is hier ook gebeurd, net als bij de Orderbeek.

Driehuizerspreng bij Sparta Luce mei 2012
Driehuizerspreng bij Sparta Luce mei 2012 Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
De beekzone van de Driehuizerspreng langs de PWA laan vormt een ecologische en recreatieve verbinding met de Grift.
De beekzone van de Driehuizerspreng langs de PWA laan vormt een ecologische en recreatieve verbinding met de Grift. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Wandelpad langs de Driehuizerspreng
Wandelpad langs de Driehuizerspreng Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Wanneer

Voor de Driehuizerspreng is geen gescheiden visie opgesteld. Het toekomstbeeld voor de beek maakt deel uit van de Gebiedsvisie PWA-zone. Die is vervolgens uitgewerkt in een ontwikkelingsplan en beeldkwaliteitsplan (pdf, 13,7 MB).

Hoewel in het gebied de woningbouwontwikkelingen kleinschaliger zijn dan destijds gedacht wordt in verschillende projecten gewerkt aan het tot stand komen van een beekzone als belangrijke groenstructuur. Hieronder volgt een overzicht.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd:

  • Driehuizerspreng koppen West is uitgevoerd in 2012 . Hierbij zijn de sprengkoppen opgeknapt en is een pad aangelegd.
  • Driehuizerspreng Sparta Luce is afgerond in 2011 . Hier is de spreng opnieuw bovengronds aangelegd en een grote wadi gemaakt voor de infiltratie van regenwater.
  • Driehuizersprengkoppen Zuid – maakt deel uit van een haalbaarheidsstudie in 2020-2022; hierin staat de vraag centraal of en hoe de bovengrondse verbinding tussen de Orderbeek , de Grift en de Driehuizerspreng koppen zuid kan worden gemaakt.
  • Driehuizerspreng PWA-laan van de Driehuizerweg tot aan de Grift- uitvoering 2016. Hier is de spreng bovengronds aangelegd met een aantakking op de Grift, is het pad aangepast en de groenstrook vernieuwd.

Andere projecten in relatie tot de spreng:

  • Bij woningbouw aan de Spartahof is afgekoppeld regenwater aangesloten op de al bestaande wadi met een overloop naar de spreng, 2017-2020
  • Bij de ontwikkeling Groenewoud is langs de PWA-laan een wadi met beplanting aangelegd. Deze wadi kreeg een overloop naar de Grift, 2016.

Water en natuur

Apeldoorn is een groene gemeente. Dit willen we graag behouden en daarom focussen we ons op het versterken van ons groene karakter.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer water en natuur

Uw Reactie
Uw Reactie