Schoolbeek
Schoolbeek

Gemeente Apeldoorn en Waterschap Vallei en Veluwe werken samen aan het herstel van de beken in Apeldoorn, waaronder de Schoolbeek. Deze stroomt door het dorp Ugchelen en mondt uit in de Ugchelse Beek.

Visie vastgesteld

In 2014 is de gecombineerde visie voor de Ugchelse Beek en de Schoolbeek al vastgesteld. We voeren deze visie uit in verschillende fasen en deeltrajecten. De Ugchelse beek ten noorden van de snelweg A1 is afgerond. Trajecten van de Ugchelsebeek ten zuiden van de A1 zijn in voorbereiding. En een deel van de Schoolbeek, op de Veldeksterlocatie, is al hersteld.

Bekijk het visiedocument (pdf, 13.9 Mb)

In 2023 en 2024 voeren de gemeente Apeldoorn en het waterschap Vallei en Veluwe herstelwerkzaamheden uit aan de Schoolbeek in het bos en in het dorp Ugchelen. Daarmee willen we onder meer de natuur en het waterbeheer versterken en de beek technisch verbeteren. Dat is hoognodig.

Langer proces van voorbereiding

Tijdens de voorbereiding van het project werden we geconfronteerd met drie (extreem) droge zomers in 2018, 2019 en 2020 en een nog niet eerder opgetreden droogval van de beek. Hierover heeft een aantal bewoners haar zorgen al geuit. Voor de Schoolbeek en het ontwerp betekent dit dat we rekening moeten houden met extreme situaties. Dit vroeg om een bijstelling van eerdere ontwerptekeningen en een langer proces van voorbereiding. Er is gewerkt aan een aangepast ontwerp.

Aanwonenden zijn via een brief gewezen op de informatie over het ontwerp die op deze webpagina is te vinden. Hierin vindt u ook de contactgegevens van de projectleider die u kunt benaderen bij vragen of opmerkingen. Het ontwerp is opgesplitst in twee delen. De Schoolbeek in het bosgebied ten noordwesten van de Europaweg wordt gecoördineerd door de gemeente (pdf, 4 Mb). En het groot onderhoud aan de Schoolbeek ten zuidoosten van de Europaweg wordt georganiseerd door het waterschap (pdf, 6 Mb).

Gemeente doet herinrichting en het waterschap het groot onderhoud

Het ontwerp is nu opgesplitst in twee delen. De Schoolbeek in het bosgebied ten noordwesten van de Europaweg met de sprengkoppen wordt gecoördineerd door de gemeente. Het groot onderhoud aan de Schoolbeek ten zuidoosten van de Europaweg wordt georganiseerd door het waterschap.

Bekijk de kaart (jpeg, 74 Kb)

Planning

Na de afronding van het ontwerp volgden de technische uitwerking en de aanbesteding. De realisatie van het grootonderhoudsproject ten zuidoosten van de Europaweg is gestart in september 2023. Die van de Schoolbeek in het bosgebied start in januari 2024. De afronding wordt verwacht rond september van 2024.

Waterschap en gemeente werken aan het herstel van beken en sprengen

Veel beken en sprengen in Apeldoorn én in Ugchelen zijn inmiddels hersteld. Beken en sprengen helpen bij het bergen en afvoeren van regenwater, zorgen voor verkoeling en dragen bij aan een fijne leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Voor meer informatie over het Apeldoornse waterbeheer en natuur met het bekenprogramma kijkt u op de webpagina Waterbeheer.

Water en natuur

Apeldoorn is een groene gemeente. Dit willen we graag behouden en daarom focussen we ons op het versterken van ons groene karakter.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de herinrichting en groot onderhoud van de Schoolbeek?

Voor informatie over deze brief en het herinrichtingsdeel in het bosgebied kunt u dit laten weten via: 

a.nefkens@apeldoorn.nl

Over het groot onderhoudsdeel ten zuidoosten van de Europaweg kunt u dit laten weten via: 

mbeld@vallei-veluwe.nl

Meer water en natuur

Uw Reactie
Uw Reactie