Kayersbeek
Kayersbeek

Het brongebied van de Kayersbeek ligt tussen de Laan van Westenk en de Arnhemseweg in het bos bij de politieopleiding LSOP.

Ecologisch waardevol

Het water stroomde tot 2018 bovengronds alleen in oostelijke richting en kwam vlak voor het Apeldoorns Kanaal in de Zwaanspreng. Deze twee beken voeden het Apeldoorns Kanaal. Deze west/oost loop van de Kayersbeek is gehandhaafd. Dit beektraject is ecologisch waardevol en de zone wordt ook recreatief gebruikt. Het maakt deel uit van het wandelpadencircuit in de woonwijk. Daarnaast is de noordelijke tak gedeeltelijk terug gebracht, de Kayersbeek is dus gesplitst. Dit beektraject maakt deel uit van het Zuiderpark. Ook ten noorden van de spoorlijn wordt de beek hersteld. Een deel van de Kayersbeek is aangelegd als onderdeel van Haven Centrum en is daar verbonden met het Apeldoorns Kanaal. Tussen het Zuiderpark en (globaal) de spoorlijn wordt de Kayersbeek niet aangelegd. Daardoor wordt de Kayersbeek ten noorden van de spoorlijn en nabij de spoorlijn vooralsnog alleen gevoed met afgekoppeld regenwater. De beek biedt goede kansen bij de beheersing van vervuilingen.

De beek wordt gefaseerd aangelegd en bestaat nu uit de volgende projecten:

  • Kayersbeek Zuid/Zwaanspreng Zuid, voorbereiding is gestart in 2022
  • Kayersbeek Zuiderpark, gerealiseerd in 2018/2020
  • Kayersbeek Kayersmolen Noord, verkenning maakt deel uit van de ruimtelijke ontwikkeling Kayersmolen Noord die gestart is in 2021.
  • Kayersbeek Saxion, gerealiseerd in 2016
  • Kayersbeek Veldhuis, maakt deel uit van de ruimtelijke ontwikkeling Veldhuis die in voorbereiding is, voorbereiding is gestart in 2021.
  • Kayersbeek Haven Centrum, gerealiseerd in 2018/2022
De Kayersbeek en de Zwaanspreng stromen als dubbelbeek richting het Apeldoorns Kanaal.
De Kayersbeek en de Zwaanspreng stromen als dubbelbeek richting het Apeldoorns Kanaal.
De Kayersbeek is aangelegd als onderdeel van de groenstructuur in de ontwikkeling Haven Centrum en biedt ruimte aan afgekoppeld regenwater
De Kayersbeek is aangelegd als onderdeel van de groenstructuur in de ontwikkeling Haven Centrum en biedt ruimte aan afgekoppeld regenwater

Kayersbeek Zuiderpark

De Kayersbeek stroomt sinds eind 2018 door het Zuiderpark, die van zuid naar noord. Het project is gestart op verzoek van bewoners. Zij waren sterk betrokken bij de voorbereiding en aanleg van de beekzone. De aanleg van de Kayersbeek is een onderdeel van de herinrichting van het Zuiderpark. De Kayersbeek vormt een verbinding tussen de Zwaanspreng en de bestaande visvijver. De Zwaanspreng voorziet het nieuwe beektraject van water. Het zuidelijke deel is opgeleid, dat betekent dat de Kayersbeek is aangelegd boven het maaiveld in een dijkje. Dat is gedaan om het goed te laten stromen. Verderop ligt de beek in het maaiveld. Aan de noordkant van het park komt het schone beekwater met een kleine waterval uit in de visvijver, waarmee de waterkwaliteit van de vijver kan verbeteren.

Langs de beek zijn op enkele plekken wadi’s aangelegd om afgekoppeld regenwater te laten infiltreren. Hierdoor wordt het grondwater aangevuld. Op enkele plekken zijn bomen geplant, goed voor koelte en als rust/nestplaats voor vogels. Tegelijkertijd zijn de paden in het park verbeterd, die op enkele plekken de beek kruizen. Vanaf de paden kunnen inwoners en bezoekers genieten van het park en de beekzone.

Het begin van de Kayersbeek wordt gevoed door de Zwaanspreng
Het begin van de Kayersbeek wordt gevoed door de Zwaanspreng
In het begin ligt de beek in een dijkje. De beek is opgeleid voor een goede doorstroming
In het begin ligt de beek in een dijkje. De beek is opgeleid voor een goede doorstroming

Kayersbeek bij Haven Centrum

Ten noorden van de spoorlijn is bij Hogeschool Saxion al eerder een stukje van de Kayersbeek aangelegd, zoals op de foto is te zien. Bij Haven Centrum wordt de Kayersbeek meegenomen bij de inrichting van de openbare ruimte in nieuwbouwwijk Kayersbeekhof, in de periode 2018/2020.

De Kayersbeek bij Hogeschool Saxion. De Kayersbeek ten noorden van de spoorlijn vangt afgekoppeld regenwater op. Omdat voeding vanuit grondwater ontbreekt is dit traject vaak droog.

De beek heeft aan een zijde een keerwand met bijzondere elementen. Er zijn lisdodden, een soort riet, als motief op de betonnen wand te zien. En om de paar meter zijn 'waterenvelopjes' in de keerwand aangebracht. Dit zijn openingen in de wand waardoor regenwater van de huizen en de straten in de beek komt.

De Kayersbeek ten noorden van de spoorlijn wordt alleen door regenwater gevuld en staat dus ook vaak droog. Het regenwater stroomt van de bestrating af naar de beek, die daarmee fungeert als wadi, een soort opslagplaats van water. De beekzone maakt deel uit van de groenstructuur van Haven Centrum, draagt bij aan koelte en biedt ruimte aan recreatie. De beekzone sluit aan op het Apeldoorns Kanaal.

De Kayersbeek bij Molenstraat Centrum, met ruimte voor afgekoppeld regenwater.
De Kayersbeek bij Molenstraat Centrum, met ruimte voor afgekoppeld regenwater.
Een print van lisdodde op de keermuur langs de Kayersbeek.
Een print van lisdodde op de keermuur langs de Kayersbeek.

Water en natuur

Apeldoorn is een groene gemeente. Dit willen we graag behouden en daarom focussen we ons op het versterken van ons groene karakter.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer water en natuur

Uw Reactie
Uw Reactie