Beek in Kerschoten
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Beek in Kerschoten

De beek in Kerschoten is een bijzondere beek in het bekensysteem van de Grift. 

Een beek met meerdere functies

Al van oudsher heeft deze beek een ontwaterende functie in de wijk. Het is één beek die bestaat uit verschillende deelgebieden, met ieder een eigen functie en uitwerking.

Deze beek was slechts voor een deel bestaand. Dat deel is opgeknapt, het andere deel wordt zoveel mogelijk bovengronds gemaakt. Er ontstaat dan een ecologische verbinding met de Grift en een systeem voor het afkoppelen van regenwater en waterberging. Met de aanleg van de beek door het winkelcentrum Kerschoten is de openbare ruimte opgeknapt. De werkzaamheden zijn mede mogelijk dankzij subsidie van de provincie Gelderland.

De bodem wordt uitgegraven en vlak gemaakt voor de aanleg van de betonnen beekelementen.
De bodem wordt uitgegraven en vlak gemaakt voor de aanleg van de betonnen beekelementen. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
De aansluiting van het ondergrondse op het bovengrondse beektraject in beeld.
De aansluiting van het ondergrondse op het bovengrondse beektraject in beeld. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

De uitvoering van de beekzone in het winkelcentrum vond plaats in 2019/2020. De beek en een groenstrook met gevarieerde beplanting zijn in het winkelcentrum aangelegd. Voetgangers kunnen op veel plekken de beek over steken. De bestrating in het winkelcentrum is vernieuwd en afgekoppeld. Dit regenwater verdwijnt niet langer in het riool, maar wordt naar de beek geleid. Er zijn enkele bomen geplant, die samen met de groenstrook en de beek bijdragen aan meer biodiversiteit. Zo worden aantrekkelijke plekken voor vogels, insecten en kleine vissen gecreëerd. Als laatste heeft de bloemenkiosk ruimte gemaakt voor de beekzone. Daarmee is dit deelproject afgerond in 2020. Benieuwd naar het resultaat?

Beek in Kerschoten winkelcentrum
Beek in Kerschoten winkelcentrum Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Beek in Kerschoten Veenkamp
Beek in Kerschoten Veenkamp Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Beek tussen winkelcentrum en de Grift

De uitvoering van de Beek in Kerschoten tussen het winkelcentrum en de Grift is gestart 2017 en afgerond medio 2018. Nabij de Edisonlaan is een nieuw beektraject aangelegd met mooie gemetselde duikerbruggen. Afgekoppeld regenwater uit de omgeving wordt hier naar de beek geleid. Verderop is de bestaande beek opgeknapt en smaller gemaakt. Hierdoor gaat het beekwater sneller stromen. Dat is goed voor de waterkwaliteit en de vissen in de beek. Er is ook extra ruimte voor waterberging gemaakt. Benieuwd naar het resultaat? Bekijk de foto's van de uitvoeringswerkzaamheden.

Beek in Kerschoten oost en wadi
Beek in Kerschoten oost en wadi Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Beek in Kerschoten oost met smal profiel
Beek in Kerschoten oost met smal profiel Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Beek in Kerschoten oost nieuw beektraject Edisonlaan
Beek in Kerschoten oost nieuw beektraject Edisonlaan Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Beek bij de Veenkamp

De uitvoering van de Beek in Kerschoten rond de Veenkamp vindt plaats in 2020/2022. Een deel van de beek wordt bovengronds aangelegd. Dit project wordt gelijktijdig met de ruimtelijke ontwikkelingen van de Veenkamp opgepakt. In 2017/2018 heeft Waterschap Vallei en Veluwe door onderhoudswerkzaamheden de bestaande beek opgeknapt in 2017 en begin 2018.

Visie

De doelen die in de visie van de Beek in Kerschoten zijn verwoord zijn uitgewerkt in het schetsontwerp. Het gaat daarbij om het maken van ruimte voor afgekoppeld regenwater, natuurontwikkeling, recreatie en cultuurhistorie. In de toelichting wordt letterlijk in beeld gebracht op welke manier dat gedaan is voor de verschillende deelgebieden: de Veenkamp, het winkelcentrum Kerschoten, en (tussen winkelcentrum en de Grift) de Edisonlaan, Edisonlaan/Archimedesstraat, de Curiestraat en ten slotte de voetbalvelden met de aansluiting op de Grift.

Water en natuur

Apeldoorn is een groene gemeente. Dit willen we graag behouden en daarom focussen we ons op het versterken van ons groene karakter.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer water en natuur

Uw Reactie
Uw Reactie