Ugchelse beek
Ugchelse beek

De Ugchelse beek loopt vanuit twee verschillende sprengkoppen in het bos ten zuiden van de A1 via een aantal weilanden het dorp Ugchelen in. 

Historische dorpsbeek

Het is een historische dorpsbeek met een hoge ecologische waarde. De molenlocaties vormen nu een knelpunt voor de vispasseerbaarheid.

Ugchelsebeek

De Ugchelsebeek is een voorbeeldproject voor klimaatadaptie in Nederland.

In 2013 is op de molenlocatie Hocatex de beek opgeknapt, er zijn een nieuw waterrad en een vistrap aangelegd. In 2014 is de gecombineerde visie voor de Ugchelsebeek en Schoolbeek vastgesteld. In 2016 is een vistrap aangelegd tussen de Schoolbeek en de Ugchelsebeek.

Bij de uitwerkingen van de Ugchelse beken is veel aandacht voor cultuurhistorie, ecologie en duurzaam waterbeheer. De inzet is om zeker het leefmilieu voor de beekprik te verbeteren en uit te breiden. Andere soorten profiteren hiervan mee. De beekprik is een zeldzame en kwetsbare soort en komt in een aantal deeltrajecten van de Ugchelse beken voor.

De verdere uitwerking van het herstel van deze beken zal gefaseerd plaatsvinden in deeltrajecten.

De deeltrajecten zijn:

  • Ugchelsebeek Noord
  • Ugchelsebeek Midden
  • Ugchelsebeek Zuid
  • Schoolbeek

Ugchelsebeek Noord

De Ugchelsebeek Noord is het deeltraject tussen de Eendrachtstraat in Apeldoorn en de Jan van Houtumlaan in Ugchelen.

Huidige situatie Ugchelse beek
Huidige situatie Ugchelse beek
Molen langs de Ugchelse beek
Molen langs de Ugchelse beek

Wanneer

In 2017 is gewerkt aan de uitwerking van de Ugchelsebeek Noord. Het voorlopig ontwerp dat werd toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst op 27 juni 2017 is daarna  uitgewerkt in een definitief ontwerp en een bestek voor de beekzone. Op 6 februari 2018 vond een inloopbijeenkomst plaats om bewoners te informeren over de uitvoering. De realisatie vond plaats tussen is begin 2018 en begin 2019.

Wat is er gebeurd?

De bestaande beek is opgeknapt en voorzien van een nieuwe leemlaag en beschoeiing waar dit nodig was. Ook zijn er kleine lengtes nieuwe beek toegevoegd. Op veel plekken is langs de beek inheemse beplanting aangebracht. Om het voor vissen mogelijk te maken stroomopwaarts te zwemmen is op een enkele plek een vistrap in de beek gemaakt. Er zijn ook prikkepoelen aangelegd. Dit zijn verbredingen in de beek waar de stroomsnelheid daalt en waar larven van beekprikken kunnen opgroeien in “zand”banken. In het Carrouselpark is een waterberging gemaakt tussen de Ugchelsebeek en de Winkewijert. Hier is ruimte voor het bergen van water(pieken), bij voorbeeld wanneer het hard geregend heeft. Als het vriest kan de waterberging als ijsbaan worden gebruikt. Op enkele plekken zijn de oude molenlocaties zichtbaar gemaakt  door vervalpunten. Zo is er bij het Carrouselpark een nieuwe waterval gemaakt en bij de Bogaardslaan een vistrap met een verdeelwerk. De beek is voor een groot deel te zien vanaf het pad ernaast en vanaf de bruggen die de beek kruisen. De foto's en het voorlopige ontwerp deel 1 (pdf, 13 MB) en deel 2 (pdf, 8 MB) geven een beeld van de nieuwe inrichting van de beekzone.

De waterberging tussen de twee beken in het Carrousselpark is gemaakt voor het opvangen van regenwaterpieken. De waterberging kan ook gebruikt worden als ijsbaan.
De waterberging tussen de twee beken in het Carrousselpark is gemaakt voor het opvangen van regenwaterpieken. De waterberging kan ook gebruikt worden als ijsbaan.
Een nieuw traject van de Ugchelsebeek met een vistrap en een verdeelwerk van historische waarde. Vissen kunnen in de richting van de Koppelsprengen zwemmen.
Een nieuw traject van de Ugchelsebeek met een vistrap en een verdeelwerk van historische waarde. Vissen kunnen in de richting van de Koppelsprengen zwemmen.
De waterval in het Carrousselpark.
De waterval in het Carrousselpark.

Ugchelsebeek Midden

De Ugchelsebeek Midden is het deeltraject tussen de Jan van Houtumlaan in Ugchelen en de snelweg A1.

Wanneer

In 2017 is gewerkt aan het ontwerp van de Ugchelsebeek Midden. Het voorlopig ontwerp is toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst op 28 september 2017. Daarna is het verder uitgewerkt. In 2018 is de realisatie gestart en in 2019 afgerond.

Wat is er gebeurd?

Naast recreatie en duurzaam waterbeheer is vooral natuurontwikkeling een belangrijk onderwerp in deze uitwerking. Uit de beek is slib verwijderd en in de beek zijn kleinschalige maatregelen voorgesteld om het leefmilieu van de beekprik te verbeteren. Dat gebeurde door verschillende stroomsnelheden te creëren. De weide in de beekzone is verschraald voor de ontwikkeling van meer natuurwaarden. Om de natuur meer kansen te geven is de voedselrijke bovenlaag van het weiland verwijderd. Hierdoor is de ondergrond nu sterk gevarieerd in opbouw met stukken arm zand, veenlagen en wat rijker delen. Dit is een heel geschikte ondergrond voor natuurontwikkeling naast de Ugchelsebeek. Op de voedselarme en gevarieerde ondergrond krijgen meer verschillende plantensoorten een kans (rijkere natuur). Hierdoor krijgt de biodiversiteit een positieve impuls. De weide langs de beek is omgetoverd tot een natuurgebied met een gevarieerd bloemrijk grasland. Ook zijn twee poelen aangelegd, waarvan vooral amfibieën profiteren. Het gebeid is helemaal toegankelijk gemaakt voor wandelaars en spelende kinderen. In het natuurgebied is een vlonderpad aangelegd en is de ijsbaan opgeknapt. 

Totaalbeeld van het voorlopig ontwerp
Totaalbeeld van het voorlopig ontwerp
Dwarsprofielen en sfeerimpressie
Dwarsprofielen en sfeerimpressie
Beekzone Ugchelsebeek Midden
Beekzone Ugchelsebeek Midden als natuur- en recreatiegebied met een poel voor amfibieën en een wandelpad.
Ugchelsebeek Midden met kleinschalige maatregelen voor een beter leefmilieu voor de beekprik.
Ugchelsebeek Midden met kleinschalige maatregelen voor een beter leefmilieu voor de beekprik.

Ugchelsebeek Zuid

De beekzone Ugchelsebeek Zuid bestaat uit de sprengkoppen en de beektrajecten van de Ugchelsebeek en van de Steenbeek ten zuiden van de snelweg A1.

Wanneer

De voorbereidingen voor de Ugchelsebeek Zuid zijn gestart in  2018-2019. De start van de uitvoering wordt verwacht in 2023.

Wat gaat er gebeuren?

Op basis van de visie zal een uitwerking van dit deeltraject volgen.

Water en natuur

Apeldoorn is een groene gemeente. Dit willen we graag behouden en daarom focussen we ons op het versterken van ons groene karakter.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer water en natuur

Uw Reactie
Uw Reactie