Zwaanspreng
Zwaanspreng

De Zwaanspreng is een kanaalbeek: gegraven om het Apeldoorns Kanaal van water te voorzien. De Zwaanspreng ligt voor 75% bovengronds.

Sprengkoppen

De sprengkoppen liggen in de bossen ten noorden en ten zuiden van de Laan van Westenenk.

Het vervolgtraject naar en langs de Arnhemseweg bij het terrein van het bedrijf ETV was verdwenen en in 2018/19  hersteld. Ter hoogte van de Dubbelbeek stroomt de beek bovengronds naast de Kayersbeek naar het Apeldoorns Kanaal. Nabij de Kayersdijk, bij de voormalige viskwekerij, bevindt zich een waterval in de beek. De beek wordt bovengronds hersteld. Een brede groenstrook begeleidt de beek. Mogelijkheden voor het bergen van afgekoppeld regenwater zijn verkend in de visie.

De beek wordt gefaseerd aangelegd en bestaat nu uit de volgende projecten:

  • Kayersbeek Zuid/Zwaanspreng Zuid, verkenning is gestart in 2022
  • Zwaanspreng bij Ugchelen buiten, gerealiseerd in 2018/ 2019
De Zwaanspreng bij Ugchelen Buiten wordt opgegraven
De Zwaanspreng bij Ugchelen Buiten wordt opgegraven
Natuur heeft zich snel ontwikkeld in en rond de nieuwe Zwaanspreng.
Natuur heeft zich snel ontwikkeld in en rond de nieuwe Zwaanspreng.

Wat is het resultaat van het herstel van de Zwaanspreng bij Ugchelen buiten?

Als onderdeel van de woningbouwontwikkeling Ugchelen Buiten op het ETV terrein aan de Arnhemseweg is de aanleg van de beekzone van de Zwaanspreng meegenomen, in 2017-2019. Er is een nieuwe beek gegraven in aansluiting op de bestaande sprengkop. De beek ligt in een groenstrook die aansluit op bestaande groenstructuren. Bewoners en bezoekers kunnen van de beek genieten vanaf  aangrenzende wandel- en fietspaden.

Water en natuur

Apeldoorn is een groene gemeente. Dit willen we graag behouden en daarom focussen we ons op het versterken van ons groene karakter.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer water en natuur

Uw Reactie
Uw Reactie