Grondwateroverlast
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Grondwateroverlast

De vele regen eind 2023 en januari 2024 heeft de grond erg nat gemaakt. De grondwaterstanden zijn hierdoor hoog. Dit kan problemen veroorzaken. Op deze pagina leest u daar meer over.

Water in kelders en kruipruimtes

De gemeente en het waterschap kunnen meestal niets doen tegen een hoge grondwaterstand. Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor waterafvoer en het waterdicht maken van hun woning. Pompen helpt vaak niet. Lokale problemen in Zuidbroek en Zonnehoeve pakken we aan.

Wat kan ik doen bij grondwateroverlast?

Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de afvoer van water in huis en tuin. Dat geldt ook voor het waterdicht maken van uw woning. U kunt uw kruipruimte vaak niet waterdicht maken. Als daar water in staat door een hoog grondwaterpeil, kunt u het beste wachten tot het water weer zakt.

De gemeente of het waterschap kan niets doen aan de hoge grondwaterstanden. De grond is namelijk zo nat dat het verzadigd is. Daardoor kan het niet verder de grond inzakken.

Acuut gevaar? Bel 112. Geen spoed, wel brandweer nodig? Bel 0900-0904
Wie bel ik bij Wateroverlast? Bron: VNOG

Pompen

Het water dat u uit de grond wegpompt, komt weer terug, vooral als het veel regent. Het grondwater staat nu hoog. De ruimte onder het huis en de tuin zijn direct verbonden met het grondwater. Als u grondwater onder het huis en in de tuin wegpompt, stroomt er weer nieuw grondwater in de kruipruimte. Dit kunt u dus beter niet doen. Kelders staan niet in direct contact met het grondwater. Dit water kunt u wel wegpompen. Dit mag naar de tuin, of naar de ruimte rondom uw woning als een berm. Pas op bij koud weer dat dit water niet bevriest op stoepen of de weg.

Als er problemen zijn met water in de buurt, kan de gemeente helpen. We proberen water op straat te voorkomen door putten vrij te maken en leidingen open te houden. Soms graven we extra greppels of halen we obstakels weg.

Hoge waterstanden in open water

Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterpeil in de vijvers, kanalen, beken en sprengen. Als daar teveel water uitkomt, proberen zij dat water zo snel mogelijk weg te laten lopen. Helaas is het door de verzadigde grond niet mogelijk om het grondwaterpeil op dezelfde manier onder te controle te houden.

Grote waterplas in het park aan de eendrachtsstraat
De grond kan het regenwater niet meer opnemen. Foto: Gemeente Apeldoorn.

Problemen Zuidbroek en Zonnehoeve

Door deze extreme situatie ontdekken we problemen die eerder niet bij ons bekend waren. We proberen deze zo snel mogelijk op te lossen. Vooral in Zuidbroek en Zonnehoeve zijn er veel problemen. Deze buurten liggen lager dan andere delen van Apeldoorn.

Problemen met infiltratiekratten

We krijgen meldingen dat er problemen zijn met infiltratiekratten die het water niet goed afvoeren. Met als gevolg dat de kruipruimte volloopt met water. Als bewoner bent u zelf verantwoordelijk voor uw infiltratiekratten.

Als uw woning vanaf ongeveer het jaar 2005 is gebouwd, kan het zijn dat infiltratiekratjes het regenwater in de tuin opvangen. Via de kratjes loopt het water langzaam de grond in. Bij hevige regen kan de bodem soms niet genoeg water opnemen. De kratjes moeten een (nood)overloop hebben naar de tuin of de straat. Als er geen noodoverloop is of als deze verstopt zit, kan dit problemen veroorzaken.

Sommige meldingen laten zien dat het grondwater in de openbare ruimte laag genoeg staat. Toch staan daar kruipruimtes vol met water. De infiltratiekratten kunnen het water niet goed afvoeren door slechte aanleg. Zo moet er bijvoorbeeld altijd grondverbetering worden gedaan rondom infiltratiekratten, zoals bijvoorbeeld met drainagezand. Door de grove structuur van het zand kan water gemakkelijk in de grond stromen. Of er is een buis nodig naar een bodemlaag die beter water opneemt.

Gescheiden rioolstelsel

Voor nieuwe wijken in Apeldoorn, gebouwd vanaf 2005, is het riool alléén bedoeld voor vuilwater. Het is sinds dat jaar niet toegestaan om regenwater op het vuilwaterriool aan te sluiten. Rioolstelsels die na 2005 zijn aangelegd zijn namelijk gescheiden stelsels: het vuilwaterriool kan geen regenwater verwerken en dit kan overlast veroorzaken bij u of uw buren. Doordat bijvoorbeeld het toilet overstroomt. Doet u dit wel, dan kunnen wij u verplichten het regenwater weer los te koppelen van de vuilwaterriolering.

Er is ook goed nieuws

Het drinkwater onder de Veluwe is bijgevuld door al deze neerslag. De droogte van de afgelopen jaren is door de vele regen weer helemaal gecompenseerd.

Water en natuur

Apeldoorn is een groene gemeente. Dit willen we graag behouden en daarom focussen we ons op het versterken van ons groene karakter.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer water en natuur

Uw Reactie
Uw Reactie