Vergunning alcoholvrij bedrijf

U hebt een vergunning alcoholvrij bedrijf nodig als u alcoholvrije dranken zoals koffie en frisdrank wilt verkopen in uw bedrijf. Bijvoorbeeld in een lunchroom of een cafetaria.

 
Kosten € 741,19
Lees meer

U vraagt een vergunning alcoholvrij bedrijf aan als:

  • U een bedrijf wilt starten of overnemen (houdt u er rekening mee dat een aanvraagprocedure maximaal 8 weken duurt)
  • Er een wijziging van leidinggevende heeft plaats gevonden
  • Er een wijziging plaatsvindt in of van de rechtsvorm en daardoor het uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel is gewijzigd.

U kunt uw vergunning alcoholvrij bedrijf online aanvragen. 

Wijzigingen

U kunt ook een wijziging online doorgeven.

Wet Bibob

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Wet Bibob. Deze wet geeft de gemeente de mogelijkheid een vergunning te weigeren als er aanwijzingen zijn dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning (mede) wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Dit geldt in beginsel niet voor een kantine van een sportvereniging of een buurthuis, (para commerciële instelling). Voor de toetsing aan de Wet Bibob vult u een apart aanvraagformulier in. Tijdens het online invullen van het aanvraagformulier vindt u een link naar de verplichte bibobvragenlijst vergunningen. Op de Bibobpagina vindt u ook een uitgebreide uitleg over de Wet Bibob.

Op basis van de door u gegeven antwoorden en aangeleverde bijlagen, kan de gemeente aanvullende vragen aan u stellen (artikel 4:5 algemene wet en bestuursrecht). Wanneer na het stellen van de aanvullende vragen de aanvraag niet compleet is, wordt uw aanvraag buiten behandeling gesteld. Lever dus in eerste instantie zoveel mogelijk gegevens, zo duidelijk mogelijk aan.

Als u vragen heeft over de aan te leveren gegevens dan kunt u contact op nemen met het cluster vergunningen via telefoonnummer 14 055.

Een vergunning alcoholvrij bedrijf kost € 741,19.

Voor het verkrijgen van een vergunning moet u aan de volgende eisen voldoen:

  • Alle leidinggevenden in uw bedrijf zijn minimaal 18 jaar
  • U staat als ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • Alle leidinggevenden hebben een verklaring omtrent het gedrag. Deze kunt u bij de gemeente aanvragen
Uw Reactie
Uw Reactie