Boete bij onjuiste inschrijving of verkeerde informatie in de BRP

Inschrijven bij de gemeente is verplicht

U bent wettelijk verplicht om aan de gemeente door te geven waar u woont. Als er iets verandert in uw situatie, moet u dat melden. Bijvoorbeeld als u verhuist, trouwt of een kind krijgt. De gemeente verwerkt uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).

Waarvoor is de BRP?

De overheid gebruikt de gegevens uit de BRP om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld:

  • Om een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs te kunnen maken. 
  • Om te weten wie mag stemmen bij verkiezingen. 
  • Om uitkeringen te verstrekken. 
  • Om belastingen te heffen. 
  • Om goed te kunnen handelen in noodsituaties. Voor de politie, ambulance en brandweer is het belangrijk om te weten hoeveel mensen er op een adres wonen en of zij familie zijn van elkaar.

Waarom geeft Apeldoorn hiervoor een boete?

De gemeente Apeldoorn heeft de bestuurlijke boete ingevoerd om te zorgen dat meer mensen zich correct inschrijven en op tijd de juiste informatie doorgeven. De boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat de Basisregistratie Personen (BRP) actueel en betrouwbaar blijft.

Wanneer krijg ik een boete?

In de volgende gevallen kunt u een boete krijgen:

  • Als u niet staat ingeschreven op het adres waar u woont. 
  • Als u iemand toestemming geeft om zich in te schrijven op uw adres, terwijl die persoon daar niet woont. 
  • Als u iemand toestemming geeft voor een briefadres op uw adres, terwijl die persoon een woonadres heeft. 
  • Als u zich voor het eerst in Nederland inschrijft en de gevraagde bewijsstukken niet inlevert. Bijvoorbeeld een geboorteakte of een huwelijksakte.

De gemeente doet in deze gevallen altijd eerst onderzoek naar uw inschrijving. Als u niet meewerkt aan dat onderzoek, krijgt u ook een boete.

Waarom geeft Apeldoorn hiervoor een boete?

De gemeente Apeldoorn heeft de bestuurlijke boete ingevoerd om te zorgen dat meer mensen zich correct inschrijven en op tijd de juiste informatie doorgeven. De boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat de Basisregistratie Personen (BRP) actueel en betrouwbaar blijft.

Boete en bezwaar

De hoogte van de boete verschilt per situatie. De standaardboete is €200,-. De maximale boete is €325,-.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit bezwaar maken. Dat kan met het online formulier of schriftelijk naar dit postadres:

Gemeente Apeldoorn
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Uw Reactie
Uw Reactie