Omgevingsvergunning milieu

Een omgevingsvergunning voor milieu is nodig bij de (ver)bouw van grote (ingewikkelde) bedrijven zoals industrie of een chemische fabriek.

Lees meer

Een omgevingsvergunning voor milieu hebt u nodig bij de (ver)bouw van grote (ingewikkelde) bedrijven zoals industrie of een chemische fabriek. Als u een bedrijf wilt (ver)bouwen moet het aan de gestelde milieuregels voldoen. In principe hebben alleen bedrijven te maken met het milieuonderdeel van de omgevingsvergunning.

Soms  is een melding op basis van het Activiteitenbesluit van toepassing (bijvoorbeeld een bakkerij, cafetaria of autobedrijf). Voor vragen en advies over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Veluwe IJssel.

Bent u een bedrijf met een grote milieubelasting dan moet u waarschijnlijk een omgevingsvergunning milieu aanvragen. Voor nadere informatie vindt u op de site van de rijksoverheid.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning milieu kan:

  1. Online: het indienen van deze omgevingsvergunning doet u bij voorkeur via het Omgevingsloket.
  2. Schriftelijk: U kunt uw papieren aanvraag samenstellen via het Omgevingsloket en versturen naar Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Een papieren aanvraag moet u in 4-voud indienen.

Bij het indienen van een aanvraag moet u de benodigde bijlagen (zoals een situatieschets, tekeningen van de inrichting van het bedrijf of foto’s) toevoegen.

U kunt volstaan met een milieumelding Activiteitenbesluit als het gaat om bedrijven die relatief vaak gebouwd of verbouwd worden zoals een bakkerij, cafetaria of een autobedrijf. Nadere informatie over wanneer, wat en hoe melden vindt u op de site van de rijksoverheid. Op de website Activiteitenbesluit Internet Module kunt u nagaan of u kunt volstaan met een melding of dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen, en hier kunt u de melding indienen.

Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning milieu zijn geen kosten verbonden. Houd wel rekening met kosten voor eventuele onderzoeken die voor sommige aanvragen nodig zijn. Denk aan een akoestisch of bodemonderzoek.

Uw aanvraag wordt getoetst aan de Wet Bibob als u valt onder de onderstaande branches. Dit geldt niet voor aanvragen afkomstig van overheidsinstanties of semi-overheidsinstanties.

De Wet Bibob geeft de gemeente de mogelijkheid een vergunning te weigeren als er aanwijzingen zijn dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning (mede) wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen. Voor de toetsing aan de Wet Bibob vult u een apart aanvraagformulier (pdf, 68 kB) in.

De risico-branches zijn:

  • Afvalbranche (denk o.a. aan metaalverwerkingsbedrijven en stortplaatsen)
  • Op- en overslagbedrijven
  • Autobranche (denk o.a. aan autodemontage- en autosloopbedrijven)
  • Vuurwerkbranche
  • Agrarische bedrijven (denk o.a. aan agrarische aannemers en grondbedrijven)
  • Transportsector
Uw Reactie
Uw Reactie