Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne
Fotograaf: Vecteezy
Leefgeld voor vluchtelingen uit Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne die ingeschreven staan in de gemeente Apeldoorn of de gemeente Epe kunnen een aanvraag leefgeld indienen als zij een eigen bankrekening hebben.

Financiële ondersteuning

Vluchtelingen ontvangen iedere maand leefgeld, voor de periode dat zij in Nederland verblijven en niet in eigen inkomsten kunnen voorzien. Iedere volwassen vluchteling, van 18 jaar en ouder, kan het leefgeld aanvragen. Getrouwde partners moeten allebei een aanvraag indienen. Vluchtelingen die werk hebben, hebben misschien geen recht op Leefgeld.

Beslissing binnen twee weken

Als u leefgeld aanvraagt, nemen wij binnen twee weken een beslissing. Daarna staat het binnen een week op uw rekening. Wacht dus drie weken en heeft u dan nog niets gehoord, mail dan naar leefgeld@apeldoorn.nl.

Hoeveel geld krijgt een vluchteling?

Vluchtelingen krijgen leefgeld dat gelijk is aan dat van vluchtelingen uit andere landen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Het leefgeld wordt 1x per maand uitbetaald. Dit bedrag bestaat uit verschillende delen, namelijk;

Geld om te eten:
€ 205,00 per maand  Wanneer vluchtelingen in een gemeentelijke opvanglocatie verblijven waar zij 3 maaltijden per dag krijgen dan ontvangen zij géén geld om te eten.

Geld voor persoonlijke uitgaven:
€ 55,00 per maand Dat is geld voor persoonlijke uitgaven zoals kleding, toiletartikelen of een simkaart.

Geld om te wonen bij verblijf in een particuliere opvang (gastgezin):
Een volwassene vanaf 18 jaar ontvangt maximaal € 215,00 per maand. Een minderjarig kind ontvangt maximaal € 55,00 per maand. Het geld om te wonen is maximaal € 500,00 per adres. Als er meerdere vluchtelingen uit Oekraïne op hetzelfde adres wonen, dan wordt het bedrag verdeeld. Let op: wanneer vluchtelingen in een gemeentelijke opvanglocatie verblijven, ontvangen zij géén geld om te wonen.

Wij gaan ervan uit dat vluchtelingen afspraken maken met hun gastgezin over de verblijfskosten die zij moeten betalen aan het gastgezin. Gastgezinnen krijgen namelijk allerlei extra kosten door de overheid in rekening gebracht (b.v. afval, energiekosten, waterverbruik etc.).

Inkomsten uit werk

Als vluchtelingen geld verdienen door te werken, is dit van invloed op de hoogte van het leefgeld. Afhankelijk van het inkomen bepalen we of iemand leefgeld krijgt en hoeveel dit is. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met kinderbijslag en kindgebonden budget. Kijk voor meer informatie over werk op Werken in Nederland. Hier staat ook een formulier om inkomsten door te geven.

Hoe kunnen vluchtelingen leefgeld aanvragen?

Op de gemeentelijke opvanglocatie kunnen vluchtelingen een aanvraagformulier krijgen of op deze pagina downloaden. Het aanvraagformulier moet ingevuld worden met het Nederlandse Alfabet. Dus Nederlandse letters, niet Cyrillische letters.

Vluchtelingen hoeven niet naar het gemeentehuis te komen. Zij kunnen het ingevulde aanvraagformulier mailen naar leefgeld@apeldoorn.nl of per post zenden aan:

Gemeente Apeldoorn
T.a.v. RBB
Antwoordnummer 56
7300 WB  Apeldoorn

Een postzegel is niet nodig.

De gemeente beoordeelt de aanvraag en stelt de hoogte van het leefgeld voor de vluchteling vast. Leefgeld wordt per maand uitbetaald. Vluchtelingen ontvangen leefgeld vanaf het moment dat zij in de Basis Registratie Personen (BRP) van onze gemeente zijn ingeschreven.

Wijzingen altijd doorgeven

Wanneer u leefgeld ontvangt en er zijn wijzigingen in uw situatie dan moet u dit direct, maar uiterlijk binnen 7 dagen, doorgeven.

Wijzigingen zijn:

  • Verhuizing (binnen de gemeente of naar een andere gemeente in of buiten Nederland)
  • Werk (u gaat geld verdienen waardoor u in uw eigen onderhoud kunt voorzien)
  • Geboorte
  • Overlijden

Vluchtelingen kunnen wijzigingen doorgeven op het e-mailadres leefgeld@apeldoorn.nl.

Inschrijven in de gemeente

Om te kunnen helpen met leefgeld, is het nodig dat vluchtelingen zich inschrijven bij onze gemeente. Kijk op apeldoorn.nl/oekraine voor meer informatie over het inschrijven in Apeldoorn. Vluchtelingen kunnen hierover ook informatie vragen op de opvanglocatie.

Een bankrekening openen

Om leefgeld te kunnen ontvangen, hebben vluchtelingen een eigen bankrekening nodig. Bankrekeningen worden niet door de gemeente geregeld. Voor het openen van een bankrekening kunt u bij iedere bank in Nederland terecht. Op de website refugee.com onder het kopje financiële zaken leest u meer over het openen van een rekening of het wisselen van contant geld.

Voor het openen van een bankrekening heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. De Rabobank accepteert een ID kaart voor het openen van een eigen bankrekening en de BUNQ-bank accepteert een binnenlands paspoort in Cyrillisch geschrift + een certificaat om uw identiteit vast te stellen. Ook kunt u een BNG-prepaid pinpas aanvragen. Lees meer informatie over de BNG-pas en het openen van een bankrekening zonder geldig legitimatiebewijs.

Hand-out

Alle informatie overzichtelijk op een rij? Bekijk de hand-outs voor Oekraïense vluchtelingen met de informatie over leefgeld.

Vluchtelingen

Ons land vangt vluchtelingen op omdat we medemensen helpen zoals we in nood zelf ook geholpen willen worden. Nederland heeft daarom internationale verdragen ondertekend, zoals het VN-Vluchtelingenverdrag van 1951. Hierin staat dat iedereen die in eigen land niet veilig is, in andere landen asiel mag zoeken.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag? Of wilt u meer informatie?

Neem contact op

Meer vluchtelingen

Uw Reactie
Uw Reactie