Subsidie Impuls Jongerencultuur

Heeft u een goed idee op het gebied van cultuur voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar oud? Vraag hier uw subsidie aan via de regeling Impuls Jongerencultuur.

  • De subsidie is bedoeld voor culturele activiteiten of locaties voor jongeren van 14 t/m 27 jaar.
  • Iedereen vanaf 18 jaar kan een aanvraag doen tot €5.000. Deze aanvragen beoordelen we het hele jaar door zo snel mogelijk na ontvangst. De uiterste datum waarop u een aanvraag onder de €5.000 kunt indienen is 30 november 2024.
  • Alleen instellingen en organisaties kunnen ook een aanvraag doen boven de €5.000. Deze grote aanvragen kunt u indienen tot en met 30 april en tot en met 30 september 2024. 
Lees meer

  • De subsidie is bedoeld voor activiteiten en/of locaties van culturele aard voor jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 27 jaar oud. Denk bijvoorbeeld aan plekken waar jongeren samen kunnen komen, zoals oefenruimtes en creatieve plekken. Maar ook aan ideeën die jongeren zelf hebben bedacht om hun creatieve talenten te ontwikkelen.
  • De subsidie is niet bedoeld voor één persoon, individu of bedrijf. De activiteiten vinden plaats in de gemeente Apeldoorn.
  • De activiteiten mogen geen winst opleveren voor (een van) de aanvragende partij(en).
  • Het plan mag nog geen geld hebben gekregen van de gemeente Apeldoorn via een andere subsidieregeling.
  • De activiteiten zijn nog niet gestart, of het gaat om een vervolg van een project dat is gestart met subsidie vanuit de Impuls Jongerencultuur 2022.
  • Plannen die met behulp van subsidie kunnen worden opgezet en daarna zonder subsidie kunnen worden voortgezet of herhaald, krijgen bij het verdelen voorrang boven eenmalige activiteiten.
  • Een maand na afloop van de activiteit moet er een ingevuld evaluatieformulier naar de gemeente gestuurd worden om te laten weten hoe het is gegaan.

Subsidieaanvragen tot en met €5.000 vraagt u aan via de Initiatievenmakelaar en kunt u indienen van 2 april tot en met 30 november 2024.

Subsidieaanvragen van €5.001 tot en met €50.000 kunnen worden ingediend van 2 tot en met 30 april 2024 en van 1 tot en met 30 september 2024. Gebruik daarvoor dit formulier.

De volledige regeling met alle voorwaarden is te lezen op deze pagina van Overheid.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie