Klacht en bezwaar

Alle producten onder Klacht en bezwaar

Klacht over hoe u bent behandeld

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. Bijvoorbeeld omdat de ambtenaar onvriendelijk was of omdat u te laat of geen reactie van ons heeft ontvangen? Voordat u een klacht indient, raden wij u aan eerst de onderstaande informatie onder de ‘lees meer’ button te lezen.

Bezwaar tegen een beslissing

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente, bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning of het toekennen van een bijstandsuitkering of subsidie? Dan kunt u bezwaar maken.

Niet tijdig beslissen van de gemeente

Als de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar beslist, kunt u met een dwangsom de gemeente aansporen alsnog een besluit te nemen. Dit doet u schriftelijk.

Meldingen

Er is een situatie die u wilt melden bij de gemeente. U wilt dat de gemeente dit weet en er zo mogelijk iets mee doet. Dan doet u een melding.

Compliment

Wilt u de gemeente Apeldoorn laten weten dat u tevreden bent over de dienstverlening? Dan kunt u een compliment geven. Als u weet voor wie of welke afdeling uw compliment bestemd is, wilt u dat dan bij het doorgeven vermelden? Dan zorgen wij ervoor dat uw bericht op de juiste plek wordt afgeleverd. Alvast hartelijk dank voor uw compliment!

Uw Reactie
Uw Reactie