Ontwikkelingen verkeer binnenstad
Fotograaf: Rob Voss
Ontwikkelingen verkeer binnenstad

De komende 15 jaar verandert de binnenstad van Apeldoorn in een stadspark. Met het stadspark ontwikkelt Apeldoorn zich verder tot een unieke stad met een uitgesproken karakter. Daar hoort een autoluwe binnenstad bij.

Het verkeer in de binnenstad verandert

Een binnenstad die een aantrekkelijke verblijfsplek wordt, met het karakter van een stadspark. Dat hebben we voor ogen. Maar een binnenstad die groener, duurzamer en aantrekkelijker is om te wonen, werken, leven en beleven, vraagt wel iets van het verkeer. Want meer ruimte voor groen, betekent minder ruimte voor verkeer. Uiteraard blijven onze bezoekers van harte welkom in het centrum. Het doorgaand verkeer gaan we omleiden.

Onderweg naar een autoluwe binnenstad

De komende jaren krijgen voetgangers en fietsers steeds meer ruimte in de binnenstad. Er rijdt straks geen doorgaand autoverkeer meer. Automobilisten parkeren vooral aan de rand van de binnenstad, in parkeergarages. Daar kunt u eventueel overstappen op andere vormen van vervoer. Met het openbaar vervoer blijft de stad goed bereikbaar. En natuurlijk blijft de binnenstad ook bereikbaar voor auto’s die een bestemming hebben in de binnenstad.

Daarnaast wordt de binnenstad vanaf 2025 een zero-emissiezone voor stadslogistiek. Dit is een gebied waar ondernemers alleen nog maar met bestelbussen en vrachtauto’s zonder uitstoot rijden. Hierover leest u meer op de projectpagina Zero-emissiezone vanaf 2025.

Geen doorgaand verkeer meer

Om ervoor te zorgen dat er geen doorgaand verkeer meer in de binnenstad rijdt komen er 3 afsluitingen. Op de Stationsstraat (tussen de Kalverstraat en Kanaalstraat), op de Molenstraat Centrum (tussen Stationsstraat en de Korte Molenstraat) en op het Stationsplein, tussen Stationsstraat en Sofialaan. Dit betekent niet dat voertuigen deze wegen niet meer in mogen, maar dat ze moeten omkeren als hun bestemming verder ligt. De precieze ligging en de vorm van de afsluitingen werken we nog verder uit. Garages, het winkelgebied en woongebied blijven goed bereikbaar.

Bewonersbijeenkomst verkeer in de binnenstad op 23 augustus 2023
Bewonersbijeenkomst verkeer in de binnenstad op 23 augustus 2023. Fotograaf: Peter Lous

In gesprek over verkeer met bewoners en ondernemers

Op woensdagavond 23 augustus en donderdagavond 24 augustus organiseerde de gemeente bewonersbijeenkomsten over verkeer in de binnenstad. Op maandagavond 28 augustus was er een avond speciaal voor ondernemers. 290 bewoners en 35 ondernemers kwamen op de bijeenkomsten af.

Tijdens de avonden werden de plannen gepresenteerd. De aanwezigen kregen een toelichting op de mobiliteitsvisie en vergroeningsplannen in de binnenstad en hoorden wat dit nu concreet voor het verkeer betekent.

Bekijk de presentatie (pdf)

Ook konden zij met de verkeersdeskundigen van de gemeente Apeldoorn in gesprek over de plannen. Vragen en aandachtspunten over het plan, de bereikbaarheid, de doorstroming, snelheden en handhaving kwamen aan bod. Ook bevoorrading was een belangrijk aandachtspunt. De vragen die het meest gesteld werden, hebben wij uitgewerkt. 

Bekijk de veelgestelde vragen

Verandering van het verkeer is nodig

In 2021 hebben we verkenningen gedaan om tot de eerste stadsparkprojecten te komen. Dat zijn de projecten: Grote Markthof, Griftpark en Parkstraat.

Samen met inwoners, ondernemers en belangstellenden hebben we deze projecten tussen november 2022 en mei 2023 uitgewerkt tot schetsontwerpen. In september 2023 vragen wij de gemeenteraad om in te stemmen met de gemaakte schetsontwerpen en geld beschikbaar te stellen voor de verdere uitwerking. Daarbij werken we ook het verkeer in en om deze gebieden uit.

Rapport over hoe verkeersmaatregelen de economie beïnvloeden

Het verminderen van autoverkeer in het stadscentrum heeft gevolgen voor de economie. Het verandert hoe mensen de stad bereiken, wat kan leiden tot economische veranderingen. Ook de aantrekkelijkheid van de stad als plek om te verblijven heeft invloed op het aantal bezoekers en hoe lang ze blijven. De gemeente Apeldoorn en Apeldoorn Partners hebben een onderzoek laten uitvoeren om te begrijpen hoe deze verkeersmaatregelen de economie beïnvloeden. Hierin worden de volgende vragen beantwoord:

  1. Wat is het belang van bereikbaarheid en het verblijfsklimaat voor de Apeldoornse binnenstad?
  2. Welke effecten van de voorgenomen mobiliteitsmaatregelen zijn voor de voetganger, fietser, automobilist en OV-reiziger te verwachten?
  3. Welke aanbevelingen zijn te doen om de mobiliteitsmaatregelen in te passen waarbij de economische effecten worden verbeterd?

Bekijk het rapport (pdf, 3.8 Mb)

Visie op de binnenstad en mobiliteit

Apeldoorn groeit. Veel mensen willen hier wonen, werken en recreëren. Daarom maken we Apeldoorn nog groener én nog meer stad. Een stad met een stadshart dat verandert in een groene huiskamer waarin u de Veluwe letterlijk voelt. Een echt stadspark. Hoe we dit gaan doen hebben we in 2020 vastgelegd in het ontwikkelperspectief ‘Het Stadspark van Apeldoorn’.

Dit ontwikkelperspectief vraagt ook om een nieuwe visie op verkeer. Wat betekenen de toekomstplannen voor voetgangers, fietsers, autoverkeer, parkeren en het openbaar vervoer in de stad? Deze onderwerpen beschreven we in de mobiliteitsvisie. Hierin geven we een beeld hoe wij de bereikbaarheid van de binnenstad zien. De visie is gemaakt met input van onze partners die betrokken zijn bij de binnenstad en in juni 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. De mobiliteitsvisie vindt u op de webpagina Mobiliteitsvisie.

Planning

  • Augustus 2023 - Informatieavonden verkeer
  • September 2023 - Behandeling Stadsparkprojecten in PMA en raad
  • Najaar 2023 tot voorjaar 2024 – Verder uitwerken Stadsparkprojecten en consequenties mobiliteit en concept verkeersbesluiten
  • Medio 2024 – Besluitvorming Stadsparkprojecten en publicatie verkeersbesluiten
  • Vanaf 2025 – Projecten in uitvoering

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Werk in uitvoering!

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u het laatste nieuws in uw mailbox ontvangen?

Abonneer u dan op de binnenstad nieuwsbrief.
Andere vragen, opmerkingen of tips kunt u mailen naar binnenstad@apeldoorn.nl.

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie