Tijdelijke opvang minderjarige asielzoekers in Beekbergen
Tijdelijke opvang minderjarige asielzoekers in Beekbergen

Het COA vangt sinds eind september tijdelijk ongeveer 80 minderjarige asielzoekers op in een hotel in Beekbergen. Het gaat om noodopvang, omdat er te weinig opvangplekken zijn voor deze groep. Daardoor dreigt er opnieuw een crisis in Ter Apel. Het hotel wordt gehuurd voor een periode van drie maanden. Na evaluatie kan dat verlengd worden met nog eens drie maanden.

Tijdelijke opvang minderjarige asielzoekers in Beekbergen

Het gaat om jongeren in de leeftijd tussen 15 en 18 jaar die nog in de asielprocedure zitten. Vanwege hun leeftijd vallen zij onder voogdij van voogdijinstelling Nidos. Het is de bedoeling dat deze jongeren dagbesteding, onderwijs (zodra beschikbaar) en begeleiding krijgen. In het hotel is 24 uur per dag/zeven dagen per week begeleiding aanwezig.

Veel vragen

We hebben gemerkt dat het besluit om deze tijdelijk opvang in Beekbergen toe te staan, tot veel zorgen en vragen heeft geleid. Dat komt vooral omdat Beekbergen voor zo’n kleine gemeenschap al veel bijzondere doelgroepen huisvest. Er zijn zorginstellingen voor verslavingszorg, vakantieparken met arbeidsmigranten en een ander hotel met ruim 160 asielzoekers.

De burgemeester is twee keer naar Beekbergen gegaan om te praten met de dorpsraad, de ondernemersvereniging, omwonenden en andere inwoners van Beekbergen. Er is toegezegd dat deze opvang na uiterlijk zes maanden weer stopt. Om de al bestaande overlast en gevoelens van onveiligheid in het dorp tegen te gaan, is er ook het komende half jaar extra toezicht in het dorp, van ’s morgens tot ‘s avonds laat. Ook start het COA een omwonenden overleg, om de vinger aan de pols te houden.

Antwoorden op de meest gestelde vragen

Hieronder vindt u op de meest gestelde vragen een antwoord. Bij de vragen aan de gemeente vindt u onder het kopje Veiligheid ook het telefoonnummer van de toezichthouders.

Veelgestelde vragen aan het COA

Veelgestelde vragen aan de gemeente

Vluchtelingen

Ons land vangt vluchtelingen op omdat we medemensen helpen zoals we in nood zelf ook geholpen willen worden. Nederland heeft daarom internationale verdragen ondertekend, zoals het VN-Vluchtelingenverdrag van 1951. Hierin staat dat iedereen die in eigen land niet veilig is, in andere landen asiel mag zoeken.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Of mist u informatie?

Neem contact op

Meer vluchtelingen

Uw Reactie
Uw Reactie