Dataportaal Thema

Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Afval Containers Apeldoorn

Openbare bovengrondse en ondergrondse afvalcontainers.

Product geplaatst op: 03-01-2022
Updatefrequentie: Wekelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Bedrijventerreinen

Kaart met alle contouren van bedrijventerreinen in Apeldoorn.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Bodemkwaliteitskaart OVIJ 2022

De bodemkwaliteitskaart is opgesteld volgens de regels opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit. In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie in of op de bodem en kwaliteitseisen voor de uitvoering van de bodemwerkzaamheden.

Product geplaatst op: 23-01-2023
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Bomen in de openbare ruimte

Waar staan de bomen in de openbare ruimte en welke boomsoorten zijn dit.

Product geplaatst op: 05-12-2021
Updatefrequentie: Wekelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

BuurtBelever

Link naar de BuurtBelever Dashboards (2020)

Product geplaatst op: 10-01-2022
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Geluidscontouren

Deze kaart bevat alle geluidscontouren in Apeldoorn per type bron (weg, industrie en rail) van 2016 en 2017 die door de OVIJ ter beschikking worden gesteld.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Kwartaal
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Grenzen

Behalve de gemeentegrens en de grenzen van de wijken en de buurten zoals het CBS die hanteert, bevat deze kaart de indeling van de stadsdeelaanpak, de wijkindeling van beheer, de bedrijventerreinen, en de kommen van de boswet en de verkeerswegenwet.

Product geplaatst op: 13-05-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Groenstructuur

Dit is de groenstructuurplankaart met informatie van het openbare groen in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 13-05-2019
Updatefrequentie:
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Grondwaterstanden

Het dashboard grondwaterstanden geeft inzicht in het grondwaterpeil welke gemeten worden aan de hand van peilbuizen waarin waterstandsensoren zijn geplaatst. In het dashboard zijn gegevens opgenomen als locatie, temperatuur en gevalideerde actuele grondwaterstanden ten opzicht van het NAP. Ook vind je de gevalideerde laagste én hoogste gemeten grondwaterstand in de meetreeks. (GLG en GHG).

Product geplaatst op: 27-09-2023
Updatefrequentie: Wekelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Hondenuitlaatplaatsen

Deze kaart geeft alle locaties weer van de plekken waar honden mogen en kunnen worden uitgelaten.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Kapvergunningen

Deze kaart bevat de gebieden waarbinnen een vergunning verplicht is, wanneer men een boom wil kappen.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Laadpalen plankaart

Deze kaart geeft een overzicht van alle geplande, bestaande en geweigerde elektrische laadpalen voor voertuigen in Apeldoorn op openbaar terrein.

Product geplaatst op: 17-10-2022
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Leidingen

Deze kaart bevat informatie over een aantal soorten ondergrondse leidingen in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Lichtmast

De afgelopen decennia zijn er in Apeldoorn diverse typen lichtmasten gebruikt met name bij stadsuitbreidingen. De kaart biedt zodoende een fraai mozaïek van typen lichtmasten.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Luchtfoto

De luchtfoto van de gemeente Apeldoorn gevlogen van 26 t/m 30 april 2023

Product geplaatst op: 19-10-2023
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor bestaande bouw

Dit dashboard geeft inzicht in feiten over de bestaande bouw in de gemeente Apeldoorn op de woningmarktmonitor.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor gebiedsmonitor fysieke omgeving

Dit informatieproduct geeft een profiel van de verschillende gebieden in Apeldoorn binnen het thema fysieke omgeving op basis van meer dan 50 indicatoren, gevisualiseerd in een interactief dashboard.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Monitor samenvatting woningmarktmonitor

Dit dashboard geeft de samenvatting van de feiten op de woningmarktmonitor in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 24-06-2020
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Parkeren vergunningszones en betaald

Kaart met informatie die met betaald parkeren en parkeervergunningen in de gemeente Apeldoorn te maken heeft.

Product geplaatst op: 24-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Rioolputten

Kaart met alle rioolputten in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 20-05-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Sensordata

Datasets van verschillende sensoren die in de gemeente Apeldoorn aanwezig zijn.

Product geplaatst op: 29-11-2021
Updatefrequentie: Wekelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Dashboard

Sensoren

Overzicht van de verschillende sensoren in de gemeente Apeldoorn

Product geplaatst op: 01-06-2020
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Snippergroen

Dit is de snippergroenkaart met informatie van het openbare groen in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 12-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Speelplekken en speeltoestellen

Alle openbare speelplekken en speeltoestellen in Apeldoorn

Product geplaatst op: 13-05-2019
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Stadsplattegrond

Dit is de dynamische digitale Stadsplattegrond van de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 28-09-2023
Updatefrequentie: Half jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Viswateren

U mag niet overal vissen. Er geldt een visverbod in een aantal visvijvers, in de beken en de sprengen, omdat ze ecologisch waardevol zijn of een mogelijk risico vormen voor de gezondheid. Op de kaart staat in het blauw aangegeven in welke wateren het toegestaan is om te vissen. In de wateren met een rode kleur geldt een visverbod.

Product geplaatst op: 20-05-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand Dit product bevat een Kaart

Vrij-verval riool

Een shape bestand met het vrijverval riool in de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Wandel- en fietsroutes

De wandel- en fietsroutes in en om de gemeente Apeldoorn.

Product geplaatst op: 09-03-2023
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Bestand

Wegenlegger Apeldoorn

Op de Wegenlegger vindt u informatie over openbare wegen en paden buiten de bebouwde kom, die onder de Wegenwet vallen.

Product geplaatst op: 13-10-2023
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Zelf BAG adressen bestand maken

Adressenbestand maken obv de BAG

Product geplaatst op: 30-06-2020
Updatefrequentie: Dagelijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Zelf een kaart maken

Met deze webapp kunt u zelf een kaart samenstellen op basis van beschikbare datasets

Product geplaatst op: 28-06-2019
Updatefrequentie: Op aanvraag
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Zelf een postcodebestand maken

Met deze tool kunt u een lijst met postcodes (pc4 en/of pc6) samenstellen en downloaden.

Product geplaatst op: 21-04-2020
Updatefrequentie: Jaarlijks
Bron: Op aanvraag

Open product


Dit product bevat een Kaart

Zonneparken

Deze kaart bevat de locaties van zonnepark-initiatieven in de gemeente.

Product geplaatst op: 14-09-2020
Updatefrequentie: Live
Bron: Op aanvraag

Open product


Uw Reactie
Uw Reactie