De grondwet voor iedereen zichtbaar en begrijpelijk

De Grondwet is de belangrijkste wet in ons land. Hierin staan alle rechten en plichten van burgers en overheid. Door deze waardevolle woorden nu te tonen op de pui van het Oude Raadhuis, onderstreept de gemeente Apeldoorn het belang van de Grondwet.

‘In Nederland behandelen we iedereen op dezelfde manier.” Zo begint Artikel 1 van de Grondwet. In september 2021 nam de gemeenteraad een motie aan waarin werd gevraagd om het zichtbaar maken in het Stadhuis van de tekst van artikel 1 van de Grondwet. “Dit artikel is het fundament van ons democratisch handelen”, stond in de motie. Door dit gelijkheidsbeginsel op een prominente plaats te tonen, wordt zichtbaar dat de lokale overheid pal wil staan voor iedereen.

Daarom is nu gekozen voor de glazen pui van het Oude Raadshuis, in hartje stad, pal aan het Marktplein. Waar alle Apeldoorners langskomen en elkaar ontmoeten. Ook worden er meer artikelen uit de Grondwet getoond: samen vormen ze de basis van de Nederlandse democratie. Op termijn zullen we op meer plekken, ook in het Stadhuis, aandacht besteden aan Artikel 1 en andere artikelen uit de Grondwet.

De Grondwet

De Grondwet is het fundament van de Nederlandse rechtsstaat. De Grondwet  bestaat uit twee delen. In het eerste deel staan de grondrechten, zoals het recht van vrije meningsuiting.

In het  tweede deel staan verschillende hoofdstukken over de staatsinstellingen en hun functioneren, zoals de regering (Koning en ministers), de Staten-Generaal (de Tweede en Eerste Kamer) en hoe die gezamenlijk wetten maken.

Grondwet in begrijpelijk Nederlands

We hebben voor deze tekst gekozen voor de versie van de Grondwet in begrijpelijk Nederlands. Maar weinig mensen kennen de volledige tekst van de Grondwet. Voor veel mensen is de juridische en wollige taal van de Grondwet moeilijk te begrijpen. Daarom heeft Bureau Taal de Grondwet in begrijpelijk Nederlands herschreven en in een app gezet. U kunt deze app downloaden via de appstore.

Uw Reactie
Uw Reactie