Camping Marshoeve
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Camping Marshoeve

De gemeente heeft de camping Marshoeve in Loenen gekocht. De bedoeling is om de grond te gebruiken voor woningbouw en natuur. De camping ligt tegen de dorpskern van Loenen aan, en is daarmee een geschikte locatie voor nieuwe woningen en natuurgebied. De komende tijd werken we verder uit hoe de gronden precies worden ingevuld.

Camping Marshoeve

Vanaf 1 oktober 2023 is het kampeerseizoen afgelopen. Seizoensplaatshouders kunnen geen gebruik meer maken van hun seizoensplaats op de camping. Voor mensen met een jaarplaats geldt, dat zij tot 1 januari 2025 de tijd hebben om de gehuurde jaarplaats leeg op te leveren.

Praktische zaken

Alle jaarplaatshuurders hebben een formele opzeggingsbrief ontvangen. In deze brief staat dat de gemeente de huurovereenkomst officieel opzegt. De opzeggingsbrief werd bezorgd door een deurwaarder. Dat moeten we op deze manier doen, zodat we zeker weten dat de brief aan de juiste persoon wordt overhandigd.

De gemeente heeft geprobeerd om afspraken te maken met jaarplaatshuurders over hun vertrek. Dat is nog niet met iedereen gelukt. De komende twee maanden gaan we met een groot deel van de eigenaren én alle huurders van caravans in gesprek. Daarbij brengen we persoonlijke situaties in kaart en kijken we welke ondersteuning we vanuit de gemeente kunnen bieden. Dan kan het gaan om begeleiding en ondersteuning op maat op het gebied van geldzorgen, vinden van werk, of zoeken naar andere woonruimte.

Lees het plan van aanpak van de gemeente

Als er nieuws te melden is over praktische zaken, dan hangt de gemeente een informatiebrief op bij de receptie. De laatste informatiebulletins met praktische informatie vindt u hieronder.

Planning en procedure

We verzoeken huurders om voor 31 augustus 2024 een vaststellingsovereenkomst (VSO) te tekenen. Als huurders geen overeenkomst over hun vertrek willen sluiten, dan start de gemeente na 1 september 2024 een juridische procedure.

Eigenaren van stacaravans die geld vragen voor de niet-recreatieve verhuur van de caravan (commerciële verhuurders) zorgen ervoor dat er steeds weer nieuwe huurders/gebruikers op de camping komen. Niet-recreatieve verhuur mag niet en daarom start de gemeente op korte termijn al wel een juridische procedure tegen (commerciële) verhuurders.

Afbouw

Op 1 januari 2025 zal het campingterrein in zijn geheel leeg moeten zijn. Dat betekent dat u uw recreatie-object voor 1 januari 2025 van de jaarplaats moet (laten) verwijderen en naar een andere plaats moet (laten) brengen. Het opleveren van een lege jaarplaats houdt in dat de caravan(s) en eventuele bouwwerken (zoals schuttingen, hekken, aanbouwen, overkappingen, enz.) verwijderd en/of afgevoerd zijn en de nutsvoorzieningen deugdelijk zijn afgekoppeld en afgesloten.

Uiteraard willen we deze afbouwfase in goed overleg met u laten verlopen en met u tot heldere afspraken komen.

Als jaarplaatshuurder moet u dit jaar vertrekken. U kunt de jaarplaats met stacaravan beschikbaar stellen aan de gemeente. De gemeente voert dan de stacaravan af en maakt de plaats leeg. We sluiten met iedere jaarplaatshuurder een vaststellingsovereenkomst. Daarin worden de afspraken vastgelegd over vertrek, wat achtergelaten kan worden, tegemoetkoming in de kosten en dergelijke.

Vertrek

We begrijpen dat er regelwerk op u afkomt door het eindigen van de camping. Bij de receptie kunt u informatie vinden over partijen die kunnen helpen bij het verplaatsen van uw caravan of leegmaken van de jaarplaats. Als huurder van een plaats bent u zelf verantwoordelijk voor het leeg opleveren van de plaats.

Het is op het campingterrein van De Marshoeve niet toegestaan om permanent te verblijven. U zult daarom een andere woonruimte moeten vinden, zodat u voor de einddatum van 1 januari 2025 naar een andere plek kunt verhuizen. U kunt na 1 januari 2025 niet meer op de camping blijven, omdat het campingterrein een andere bestemming zal krijgen. Woningzoekenden krijgen helaas geen voorrang op bestaande wachtlijsten.

Wet- en regelgeving

Uw caravan is uw eigendom en blijft dat. De waarde van uw caravan staat los van de jaar- of seizoenplaats. De caravan is bovendien een roerende zaak. Dat betekent dat u het object kunt verplaatsen en ook dat er geen grondslag is om eventuele investeringen in de caravan te vergoeden. Ook de investeringen in een tuin en/of bijgebouwen op de jaar- of seizoenplaats worden niet vergoed.

In de wet is geen bijzondere bescherming opgenomen voor een huurder van een stukje onbebouwde grond, dat is bestemd voor recreatie. U betaalt alleen voor het gebruik van een jaarplaats of een seizoenplaats. Dit zijn beide stukjes onbebouwd onroerend goed op de camping, en die stukjes zijn als geheel eigendom van de exploitant van de camping.

Vragen?

Per 1 oktober 2023 heeft Vigilat het beheer en toezicht op de camping overgenomen. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor praktische vragen en houden toezicht op de camping. Voor andere vragen kunt u terecht bij de projectleider via marshoeve@apeldoorn.nl

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Apeldoorn ontwikkelt!

Meer informatie

Meer informatie

Praktische vragen kunt u stellen aan de medewerkers van Vigilat die aanwezig zijn op de camping. Algemene vragen of zorgen kunt u bespreken met onze projectleider via:

marshoeve@apeldoorn.nl

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie