Voel je (erf)goed

Voel je (erf)goed

Erfgoed is niet slechts een verzameling van oude gebouwen en tradities. Het is de ziel van onze samenleving, verweven met onze identiteit en geschiedenis. Weet u dat wij diverse regelingen hebben om dit erfgoed te behouden en te beschermen? Hieronder leest u meer info over deze regelingen.

Illustrator: Oirik

Voel je (erf)goed

Historie vertelt waar we vandaan komen. Dat geldt voor ons persoonlijk, maar ook voor onze stad en dorpen. Erfgoed laat zien hoe Apeldoorn is geworden tot wat het nu is. Het geeft Apeldoorn een eigen gezicht en karakter. Gemeente en inwoners dragen samen zorg voor het erfgoed. Onderstaande regelingen helpen hierbij.

Archeologiefonds

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met archeologie. Als de geplande werkzaamheden een bedreiging vormen voor het archeologisch bodemarchief, kan archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn.

Monumentensubsidie

Gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk om haar monumenten in goede staat te behouden. Daarom kunt u als eigenaar van een gemeentelijk monument of Rijksmonument subsidie aanvragen.

Duurzaamheidsdienst voor monumenten

Uw beschermde pand verduurzamen? Het verduurzamen van monumenten en beschermde panden vraagt een andere aanpak dan het verduurzamen van niet-monumenten. Lees er hier meer over.

Subsidie bijzondere bomen

Apeldoorn kent ongeveer 6000 Bijzondere bomen. Daarvan is ongeveer de helft in particulier eigendom. Als eigenaar van één of meerdere Bijzondere bomen kunt u subsidie aanvragen voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden en voor boomtechnisch onderzoek.

Gevelfonds

Het Gevelfonds is bedoeld om de uitstraling van de Apeldoornse binnenstad te versterken. Ondernemers en pandeigenaren kunnen uit dit fonds een bijdrage ontvangen om de gevel van hun historische winkelpand in de binnenstad op te knappen.

Regeling Erfgoedverbeeldingen

Apeldoorn kent een rijke ontstaansgeschiedenis. Sommige verhalen uit onze geschiedenis zijn breed bekend, anderen vragen om verteld te worden. Met informatie in de openbare ruimte, zoals een informatiebord of een soort verbeelding, kan aandacht worden gegeven aan die verhalen.

Regeling Cultuurlandschap

De Regeling Cultuurlandschap is gericht op het versterking van de beleving en het herstel van het waardevolle historische cultuurlandschap in de gemeente Apeldoorn. Particulieren en verenigingen die zich inspannen om waardevolle cultuurhistorische landschapselementen te onderhouden, te versterken of activiteiten organiseren om de beleving hiervan te vergroten, kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage.

Uw Reactie
Uw Reactie