Natuuratlas: zicht op de Apeldoornse natuur

Natuuratlas: zicht op de Apeldoornse natuur

In deze atlas vind je een beschrijving van bijzondere plant- en diersoorten in Apeldoorn. Je leest hoe ze eruitzien en waar ze voorkomen. 

Fotograaf: Walter van Os

Natuuratlas Apeldoorn

Apeldoorn is een groene gemeente. We houden in Apeldoorn zoveel mogelijk rekening met de vele dier- en plantensoorten die hier voorkomen. Dat er veel verschillende soorten voorkomen, betekent dat de biodiversiteit hoog is. Daar zijn we blij mee. Want dat zorgt bijvoorbeeld voor een schone lucht, een vruchtbare bodem, de bestuiving van planten en de zuivering van water.

Maar welke soorten komen er eigenlijk voor in Apeldoorn en waar kun je ze vinden? Veel mensen weten niet welke bijzondere soorten er in hun eigen omgeving voorkomen. Deze atlas helpt bij het herkennen van dieren en planten. In de Natuuratlas vind je een beschrijving van ongeveer 120 bijzondere plant- en diersoorten in Apeldoorn. Je leest hoe ze eruitzien, met welke bedreigingen en kansen de soorten te maken hebben en waar ze voorkomen. Zo kan je zelf op zoek. Een aantal bijzondere leefgebieden van Apeldoorn staan ook beschreven.

De 120 soorten zijn het begin: we voegen in de toekomst meer soorten toe. Aan deze atlas werkten veel vrijwilligers mee. Zij hielpen met foto’s en informatie over de soorten. Help je mee met het verbeteren en aanvullen van de kaarten? Heb je een soort gezien? Dan kan je dat doorgeven. Op de website Waarneming.nl lees je hoe je een waarneming invoert.  Zo krijgen we steeds meer inzicht in waar de soorten voorkomen.

Hoe gebruik je deze atlas?

Op onderstaande interactieve kaart vind je waar de soorten uit de atlas voorkomen in de gemeente Apeldoorn. Zoek een soort op door de lijst van soorten uit te klappen met het kleine pijltje, in de lijst met lagen. Daar kun je op dezelfde manier een soortgroep uitklappen en de soort aanvinken die je wilt bekijken. Klik het vinkje weer uit, voordat je een andere soort aanklikt.

Onder de kaart vind je ‘tegels’ met soortgroepen. Als je op een soortgroep klikt, vind je een lijst met alle soorten die bij deze groep horen. Per soort vind je hier een foto, een beschrijving en een kaart. Onder de soortgroepen kun je een aantal mooie en bijzondere gebieden van Apeldoorn bekijken. Klik op een gebied voor meer informatie. Tot slot vind je onderaan de pagina meer informatie over de atlas en kun je lezen hoe deze atlas en de kaarten zijn gemaakt.

Bron: NDFF (met toestemming BIJ12 voor publicatie op hogere nauwkeurigheid)

Soorten

Gebieden

Over de Natuuratlas

Met de Natuuratlas willen we inwoners enthousiast maken over de natuur in hun omgeving. En laten zien hoe je dieren en planten kunt helpen bij het verbeteren van hun leefomgeving.

De kaarten zijn gemaakt op basis van ingevoerde waarnemingen uit databases. Het is dus een schatting van de verspreiding van soorten. Voor de ene soort klopt de schatting beter dan voor de andere. Vogels zien en horen we bijvoorbeeld vaak, waardoor we goed weten waar ze voorkomen. Insecten zien we veel minder en we weten daarom niet zo goed waar ze voorkomen. Het kan dus zo zijn dat een soort weinig op de kaart staat, terwijl deze wel veel voorkomt in Apeldoorn.

De informatie voor het kaartmateriaal is afkomstig uit de NDFF: de Nationale Databank Flora en Fauna. Hierin staan alle waarnemingen van dier- en plantensoorten die bekend zijn. Deze gecontroleerde en goedgekeurde waarnemingen komen van waarneming.nl en tellingen van natuurorganisaties en adviesbureaus. Voor de kaarten van de Natuuratlas is toestemming van BIJ12 voor publicatie op hogere nauwkeurigheid.

Meer weten of zelf een bijdrage leveren?

Wil je meer weten over de natuur in Apeldoorn? Of meedoen aan activiteiten die de natuur en biodiversiteit verbeteren? Op het platform Natuurlijk Apeldoorn vind je meer informatie. Wil je zelf een soort toevoegen en een voorstel doen voor een beschrijving ervan? Stuur een bericht naar natuuratlas@apeldoorn.nl.

Deze Natuuratlas is gemaakt voor en door inwoners. De basis voor de soortteksten en de meeste foto’s zijn gemaakt door vele vrijwilligers. Daar zijn we hen erg dankbaar voor. Deze personen hebben een bijdrage geleverd aan de natuuratlas:

Tim van Alen, Joep van Belkom, Jan van Bijsteren, Gert Jan Blankena, Tim de Boer, Geert van Dijk, Tjomme Fernhout, Erik Gorter, Jan Hagen, E.J. Hamer, Heidi Hamer, Jelger Herder, Jan Hof, Frans Horjus, Sander Jonker, Henk Kamstra, Paul Kersten, Peter Lindeboom, Carolien Londerman, Marchien van Looij, Koos Middelkamp, John Mulder, Wim Mulder, Romeo Neuteboom Spijker, Peter Oosterkamp, Martine van Oostveen, Walter van Os, Wolfgang Oude Aost, Jacob Ruijter, Evelien Schermer, Kamiel Spoelstra, Gerrian Tacoma, Rob Versteeg, Michiel Visch, Nina de Vries, Joop Weijn, Henk Weltje, Jeffrey Willems, Kars Witman en Ruud Knol.

Uw Reactie
Uw Reactie