Geld

Alle producten onder Geld

Kidsregeling

Ontvangt u de RegelRecht regeling? En heeft u kinderen? Dan krijgen uw kinderen automatisch het Kidskaarttegoed. Dit tegoed kunt u besteden bij winkels, verenigingen en organisaties die mee doen aan de Kidsregeling.

Beschermingsbewind

Het lukt niet iedereen om zelf alle financiële zaken goed te regelen. Soms zijn mensen fysiek of psychisch niet in staat om goed voor zichzelf te zorgen. Bijvoorbeeld door dementie, verslaving, een verstandelijke beperking of door problematische schulden en verkwisting. Voor die mensen kan beschermingsbewind helpen.

Voor werkgevers en professionals

Uw medewerker of uw klant heeft mogelijk te maken met geldzorgen waarbij ze te maken krijgen met verschillende organisaties. Dat kan de schuldeiser zijn, maar ook de werkgever of hulpverlener. Het is zinvol om te weten waar we elkaar voor kunnen benaderen.

Schuldhulpverlening

Wilt u meer rust in uw financiën? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Krijgt u aanmaningen of staat de deurwaarder op de stoep? Schuldhulpverlening helpt u om uw geldzaken weer op orde te krijgen.

Budgetbeheer

Heeft u moeite om de vaste lasten te betalen? Ook als u wel een inkomen hebt? Misschien kan budgetbeheer van de gemeente u helpen.

Zorgverzekering

Elk jaar kunt in november/ december overstappen naar een andere zorgverzekeraar. U kunt advies krijgen over welke zorgverzekering het best bij u past.

RegelRecht regeling

Als uw gezinsinkomen lager is dan 120% van het minimum, kunt u gebruik maken van de RegelRechtregeling. Hiermee krijgt u korting bij bepaalde winkels. En op activiteiten zoals zwemmen en theaterbezoek.

Geldlening Stadsbank

Als u extra geld nodig heeft, kunt u in sommige gevallen een lening aanvragen bij de Stadsbank.

Vergoeding uit het Noodfonds

Woont u in de gemeente Apeldoorn? En komt u in geldproblemen door onverwachte kosten? Dan kunt u soms een vergoeding aanvragen uit het Noodfonds van de gemeente. De vergoeding is maximaal € 2.000.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al 3 jaar of langer (te) weinig inkomen? En heeft u geen kans om een hoger inkomen te krijgen? Dan kunt u 1x per jaar een extra bedrag krijgen. Dit noemen we de individuele inkomenstoeslag.

Vergoeding kinderopvang

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang maar werkt u niet? Dan kunt u soms van de gemeente een vergoeding voor kinderopvang krijgen.

Gemeentelijke bijdrageregeling medisch afval

Inwoners van de gemeente Apeldoorn die vanwege een ziekte of handicap veel medisch afval hebben kunnen in aanmerking komen voor de bijdrageregeling Medisch afval.

Studietoeslag

Heeft u een beperking waardoor het moeilijk is om studie en werk te combineren? De studietoeslag is een extra steun in de rug en niet bestemd voor bepaalde kosten. Het is een inkomensondersteunende toeslag, die voor de ontvanger vrij besteedbaar is.

Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. U kunt recht hebben op woonkostentoeslag als u door omstandigheden uw huur of hypotheek niet meer kunt betalen. U kunt de woonkostentoeslag maximaal 1 jaar krijgen.

Uw Reactie
Uw Reactie