Bedwantsen

De oorlog in Oekraïne domineert het nieuws en de gesprekken minder dan een jaar geleden. Maar de werkelijkheid is er niet minder hard en pijnlijk door. En de Oekraïners blijven onze steun nodig hebben. Ginds en hier.

Ik zie ook dat heel veel mensen nog steeds enorm hun best doen voor de vluchtelingen uit Oekraïne. In Europa, in Nederland, en ook in Apeldoorn. Binnenkort vangen we er in Apeldoorn ongeveer 1300 op. Tientallen van onze medewerkers zijn er echt letterlijk dag en nacht mee bezig. En ook de meerderheid van de vluchtelingen probeert er het beste van te maken en zich te schikken in hun lot. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Ik heb daar grote bewondering voor.

Maar regelmatig schuurt en knelt het ook.   Enerzijds is dat volstrekt logisch. De Oekraïners maken zich zorgen over wat er in hun vaderland gebeurt. Ze missen hun familie, hun vertrouwde leven, hun eigen eten, hun vertrouwde plekje in de samenleving. En dan wonen ze ook nog eens dicht op elkaar, met mensen die ze niet zelf hebben uitgekozen. En dus krijg je allerlei menselijk gedoe: behalve vriendschappen en liefdesrelaties ook agressie, dronkenschap en miscommunicatie. En verstopte toiletten en bedwantsen. Dat laatste is nu in één van de locaties het geval, zoals u wellicht in de media heeft gelezen.

Anderzijds is het ook knap ingewikkeld. Waarom lukt het niet iedereen om er het beste van te maken? Hoe voorkomen wij dat de goeden lijden onder de kwaden? En hoe houden we het maatschappelijk draagvlak voor de opvang overeind? Het kabinet heeft gelukkig besloten nu ook gemeentelijke opvanglocaties voor Oekraïners te financieren die meer gericht zijn op de langere termijn. Plekken waar mensen meer grip hebben op hun eigen leven dan nu. Daar zijn ook wij, in Apeldoorn, naar op zoek. Maar dat is natuurlijk niet morgen al geregeld. En ook niet overmorgen.

In de tussentijd kunnen we wangedrag in de huidige opvang niet tolereren. Daar treden we ook tegen op, snel en duidelijk. Dat geldt ook voor de verstopte toiletten en de bedwantsen: we lossen het op, zo snel we kunnen. Maar enorm vervelend is het allemaal wel. Niemand heeft hiervoor gekozen. De beste oplossing, nog steeds? Snel een einde aan die oorlog. Maar ja, was het maar zo eenvoudig…..

Ton Heerts

Ton Heerts
Ton Heerts Foto: Dimmen van Otterloo

Contact

Burgemeester Ton Heerts heeft geen vast spreekuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zijn secretaresse via het telefoonnummer 14 055. Gesprekken met de burgemeester vinden in principe plaats in het stadhuis.

Bel: 14 055 of vul het Contactformulier in

Uw Reactie
Uw Reactie