Toppers

Zoals u misschien weet, hecht ik grote waarde aan het herdenken van de Tweede Wereldoorlog en het vieren van onze vrijheid en democratie. Omdat ik ervan overtuigd ben dat onze rechtsstaat om dagelijks onderhoud vraagt. Dat het allemaal niet vanzelf gaat. En dat het veel te belangrijk is om voor lief te nemen.

Het gaat om onze toekomst. Om de generatie na ons. En daarom betrekken we in Apeldoorn ook altijd scholen bij onze vieringen en herdenkingen. Kruisjesdal, het Sluisje, Oranjepark, Woeste Hoeve; aan al deze en andere herdenkingen doen scholen mee. De kinderen leggen kransen. Ze lezen gedichten voor. De scholen adopteren monumenten en organiseren lessen over de oorlog en de jodenvervolging. En ze bezoeken Herinneringscentrum het Apeldoornsche Bosch, waar de Holocaust dichtbij komt in de verhalen van mensen van toen. 

Het zijn de leerkrachten die dit mogelijk maken. Ik ben iedere keer weer geraakt door de toewijding waarmee ze dit allemaal doen. Iedere keer weer zie ik dat zij dit gewoon ook echt belangrijk vinden. Dat ze deze verhalen willen blijven vertellen, omdat die niet verloren mogen gaan. Omdat er iets belangrijks op het spel staat.

Toppers zijn het, al die leerkrachten. Toppers, aan wie we niet alleen onze kinderen met een gerust hart kunnen overlaten. Ook onze geschiedenis is bij hen in veilige handen.

Ton Heerts

Ton Heerts
Ton Heerts Foto: Dimmen van Otterloo

Contact

Burgemeester Ton Heerts heeft geen vast spreekuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zijn secretaresse via het telefoonnummer 14 055. Gesprekken met de burgemeester vinden in principe plaats in het stadhuis.

Bel: 14 055 of vul het Contactformulier in

Uw Reactie
Uw Reactie