Wat zoekt u:

Nieuwbouw en ontwikkeling

Vlijtsepark, binnenstad, Beekbergsebroek en meer

 • Het ontwikkelingsplan borduurt voort op het industriële erfgoed van weleer. Het Kanaal met fabrieken, huisjes, routes en plekken vormt de basis voor een plan waarin oud en nieuw elkaar afwisselt. Karakteristieke gebouwen met uiteenlopende woningen vormen straks het gezicht van dé woonbelevenis van Apeldoorn. De afgelopen jaren is hard gewerkt om van het gebied dé nieuwe woonbeleving van Apeldoorn te maken. In 2014 en 2015 hebben we 54 huurwoningen en 32 koopwoningen gebouwd en 20 zorgwoningen voor stichting de Passerel. Rondom deze woningen is ook al een groot deel van openbare ruimte aangelegd.

  Planning

  Buiscar

  Binnenkort start in het deelgebied Buiscar de bouw van een blok van 16 woningen aan Kanaal Zuid. Alle woningen zijn inmiddels verkocht. Na de oplevering van de woningen  worden rondom het blok de parkeerplaatsen en de openbare ruimte  ingericht.

  Kufa

  Kufa is een voormalig fabrieksgebouw in het hart van de Schatkamer van Zuid. De oude fabriek wordt getransformeerd door Nijhuis Apeldoorn in elf unieke, karakteristieke lofts. Wanneer 70% van de woningen verkocht zijn, start Nijhuis met de metamorfose van de voormalige kunststofkozijnenfabriek. Naar verwachting zijn de lofts in het Kufa pand eind 2017 klaar.

  Van der Ploeg

  Op de plek van de huidige Van der Ploeg hallen wordt naar verwachting eind 2017 gestart met de bouw van 22 koopwoningen. Voordat er gebouwd kan worden, zullen de bedrijfshallen eerst gesloopt worden. Alleen de kantoorvilla die vastzit aan het pand blijft bestaan. Als je goed kijkt naar het ontwerp van de 22 nieuwbouwwoningen zie je de contouren van de oorspronkelijk fabriek erin terug. Een dikke knipoog naar de vroegere bedrijvigheid op deze unieke locatie aan het Apeldoorns Kanaal.
  Rond april/mei 2017 wordt gestart met de sloop en het reinigen van vervuilde grond. Bij een voorspoedige ontwikkeling zijn de woningen dan halverwege 2018 gereed. Daarna zal de openbare ruimte rondom Kufa en Van der Ploeg aangepakt worden.

  Drieslagen

  Aan de Lepelaarweg en Kanaal Zuid staan de zogenaamde “Drieslagen” woningen. Deze woningen staan er al sinds 1919 en vieren binnenkort hun eeuwfeest. Lange tijd was het voornemen om deze verouderde woningen te slopen. Er is echter toch besloten om de woningen te behouden en te verkopen. Nieuwe kopers hebben een opknapplicht, in overleg met de directe buren, en zullen de woningen zelf moeten bewonen.
  De verkoop van de woningen is inmiddels gestart en de verwachting is dat alle woningen in 2017 verkocht worden.

  Vragen

  Vragen kunt u stellen via schatkamervanzuid@apeldoorn.nl. U kunt ook terecht op de Facebook-pagina Schatkamer van Zuid.
  Bij nieuwe ontwikkelingen houden wij u op de hoogte middels de website en een digitale nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief.

   

   

 • Apeldoorn werkt samen met ontwikkelaars Habion en MAB aan het vernieuwen en uitbreiden van winkelcentrum Anklaar zodat het een aantrekkelijk stadsdeelcentrum wordt voor de bewoners van Zevenhuizen en Zuidbroek. Behalve een forse winkeluitbreiding, komen er een nieuw woonzorgcomplex, medische en zorgvoorzieningen, sociaal-culturele voorzieningen en extra woningen.

  In het nieuwe Stadsdeelhart Anklaar komen 14.500 m2 winkels en dienstverlening, circa 150 appartementen en een ondergrondse parkeergarage met circa 520 plaatsen. Habion realiseert het nieuwe woon-zorgcomplex Koningin Wilhelmina, terwijl MAB verantwoordelijk is voor de realisatie van de winkels, de daarboven gelegen woningen en de parkeergarage. De gemeente verzorgt de inrichting van de openbare ruimte.

  Tijdens de bouw van het nieuwe winkelcentrum kunnen omwonenden al sinds februari 2015 terecht bij het tijdelijke winkelcentrum Anklaar aan de Saloméstraat, een paar straten verderop. De nieuwbouw gaat ongeveer drie jaar duren. De opening van het stadsdeelhart staat gepland voor begin 2019.

  Update november 2016

  Ontwikkelaar Habion is in september 2015 gestart met de bouw van het nieuwe zorgcentrum Koningin Wilhelmina. Deze bouw omvat 69 appartementen voor ouderen, maatschappelijke voorzieningen en parkeergelegenheid.

  Op de eerste etage van het nieuwe gebouw zal Atlant Zorggroep zorg en dienstverlening gaan bieden aan 31 cliënten die zwaardere zorg nodig hebben. In de overige appartementen komen cliënten te wonen uit de huidige locatie en ouderen die zelfstandig wonen, hun appartement huren van Habion en zorg en dienstverlening kunnen afnemen van Atlant. Op de begane grond van het gebouw komen winkels en een restaurant en is er ruimte voor maatschappelijke activiteiten. Het ontwerp is van het Amsterdamse bureau LEVS Architecten. Bouwbedrijf Aan de Stegge is de aannemer.

  De bouw duurt tot ongeveer eind 2016. We hopen dat alle bewoners begin 2017 kunnen genieten van hun nieuwe zorgcentrum. Meteen na de verhuizing van de bewoners start Habion met de sloop van het oude zorgcentrum waarna de bouw van het 2e blok start.  Dat blok omvat winkelruimte op de begane grond en 48 huurwoningen daarboven.
  De bouw van blok3 is inmiddels gestart door middel van het uitgraven van de parkeergarage en het heien van de funderingspalen. Nadat de garage is voltooid worden daarboven de winkels en 60 appartementen gebouwd.

  Nadat de verschillen bouwdelen zijn voltooid zal de gemeente de openbare ruimte aanleggen.

  Planning heien rond feestdagen

  Om het nieuwe winkelcentrum te realiseren moet er geheid worden. Dat kan de nodige overlast veroorzaken. Er is inmiddels een tweede heistelling bijgeplaatst om deze fase sneller te laten verlopen. Aannemer Aan de Stegge heit (in opdracht van MAB) tot en met donderdag 22 december. Ze starten weer vanaf 9 januari tot medio januari 2017. Dat betekent dat er tijdens de kerstvakantie niet geheid wordt.

  Hebt u vragen over het heien, mail dan naar Aan de Stegge: 50515@aandestegge.org (vermeld in het onderwerp: 50515 Anklaar blok 1 en blok 2).

  Openbare ruimte

  Meer informatie

  Volg ook de ontwikkelingen rondom De Anklaar via Facebook

  Voor meer informatie kunt u mailen naar anklaar@apeldoorn.nl of bellen met 14 055.

 • Vlijtsepark, wie kent het gebied eigenlijk? Het ligt tussen het rustige Apeldoorns Kanaal en het lommerrijke Marialust. Het is het gebied aan weerskanten van de Vlijtseweg tussen de Apeldoornse huisjes en bedrijfsloodsen aan de zuidkant en de sportvelden en bedrijven aan de noordkant. Vlijtsepark is kortom prachtig gelegen op steenworp afstand van de binnenstad.

  Het is daarnaast ook groot en veelzijdig: het beslaat zo’n 12 hectare waarvan ongeveer een derde is bebouwd. Het deelgebied aan het kanaal noemen we de Zwitsal en dat bestaat uit de voormalige bedrijfsterreinen van wat veel Apeldoorners kennen als Diosynth  en het voormalige terrein van Wassink. Aan de kant van Marialust liggen de deelgebieden de Kwekerij, waar vroeger de gemeentelijke kwekerij was gevestigd en nu nog tijdelijk de gemeentewerf, en de Remeha, een voormalig bedrijfsterrein. Vlijtsepark is een gebied dat de verbinding kan maken tussen twee stadsdelen, een gebied met veel kwaliteiten zoals industrieel erfgoed en het water van het kanaal en de Grift.

  De ambitie is dat Vlijtsepark een levendig en aantrekkelijk gebied wordt om te wonen, te werken en te recreëren, dat Vlijtsepark helemaal openbaar is en de aanliggende wijken verbindt met het kanaal en met elkaar.

  Meer over Vlijtsepark

 • Beekbergsebroek is het gebied dat ten zuiden van de wijk De Maten en de A1 ligt en ten noorden van het natuurgebied Beekbergsewoud. De gemeente Apeldoorn heeft er veel percelen in eigendom en is op zoek naar een nieuwe invulling van dit gebied. Voor de invulling van het gebied zijn er in het verleden verschillende ideeën geopperd door bewoners, ondernemers en politici. Er is zelfs een oproep gedaan naar mogelijke initiatiefnemers die ideeën op deze plek willen realiseren. Met als voorwaarden dat ze een meerwaarde moeten hebben voor de stad en het gebied zelf. Zo denkt de gemeente aan innovatieve ideeën zoals het opwekken van duurzame energie, het verbouwen en verkopen van streekproducten, maar ook aan bijzondere vormen van wonen, recreëren en werken. De huidige verkeersontsluiting is uitgangspunt voor de ontwikkeling. Dit betekent dat er niet veel extra autoverkeer in het gebied kan komen.

  Gebiedsvisie

  Op dinsdag 15 november 2016 stelde het college van burgemeester en wethouders de concept gebiedsvisie voor de Beekbergsebroek vast. In de concept visie staat waar in het gebied Beekbergsebroek de thema’s natuur, recreatie en duurzame energie mogelijk zijn. In de zone voor recreatie ligt de nadruk op kleinschalige, openbaar toegankelijke ontwikkelingen waarbij de hoeveelheid verkeer niet of weinig toeneemt. In de zone voor duurzame energie zijn drie zoekzones voor windmolens opgenomen. De natuurontwikkeling is vooral bedoeld om het Beekbergerwoud met de stad te verbinden. Als de gemeenteraad de concept visie vaststelt, vindt de ontwikkeling van het gebied stapsgewijs (‘organisch’) plaats. Projecten worden samen met bewoners en ondernemers uitgevoerd.

  In de conceptvisie zitten drie zoekzones voor windmolens. De raad stelde eerder dat de aanleg van windmolens van draagvlak afhangt. Dat begrip is voor meerdere uitleg vatbaar. Het college maakte daarom een handreiking. Doel van deze handreiking is, om de gemeenteraad te ondersteunen bij het nemen van een besluit over de zoekzones. De handreiking is ter behandeling aan de raad toegestuurd.

  Proces

  • Van 24 november tot en met 4 januari 2017 ligt de  conceptvisie ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen hierop een inspraakreactie geven. Na de inspraaktermijn worden de reacties verwerkt in de gebiedsvisie.
  • Op 12 december 2016 organiseerde de gemeente een informatieavond over de conceptvisie. Ongeveer 300 bewoners waren aanwezig. Er is een besprekingsverslag gemaakt van deze informatieavond.
  • In januari 2017 biedt het college de visie met de inspraakreacties aan aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt uiteindelijk de gebiedsvisie vast

  Wat vooraf ging

  • Diverse initiatiefnemers hebben zich in 2015 gemeld. De gemeente is met iedereen in gesprek gegaan over de voorliggende ideeën. Op basis van deze ideeën heeft de gemeente een visie voor het gebied ontwikkeld met een zogeheten vlekkenplan. Dit plan geeft aan waar in het Beekbergsebroek ruimte is voor initiatieven op het gebied van recreatie, natuur en duurzame energie. Het vlekkenplan is uitgewerkt in de concept gebiedsvisie.
  • Op 22 juni 2016 vond er een informatiebijeenkomst over de gebiedsvisie voor de Beekbergsebroek plaats in CSG De Heemgaard in Apeldoorn.
  • Op 7 juli 2016 kon de gemeenteraad over de concept gebiedsvisie vragen stellen.
  • Op 13 september 2016 overlegde de gemeente met de wijkraad De Maten en de dorpsraden van Beekbergen, Klarenbeek, Lieren en Oosterhuizen over de gebiedsvisie.

  Meest gestelde vragen

  Er zijn verschillende vragen over de gebiedsvisie gesteld door bewoners van de Maten, Beekbergsebroek en uit de omliggende gebieden van Klarenbeek, Lieren en Oosterhuizen. Deze vragen en de antwoorden daarop hebben wij zoveel mogelijk voor u gerubriceerd. De lijst houden wij regelmatig bij.
  Ga naar de meest gestelde vragen.

  Op de informatiebijeenkomst van 22 juni 2016 gaven ruim 80 bewoners een e-mailadres op. Bij gebruik hiervan krijgt de gemeente enkele foutmeldingen. Heeft u nog geen berichtje ontvangen, neem dan per email met ons contact op.

  Impressies

  • Op de bewonersavond van 22 juni 2016 is een aantal impressies getoond. Op verzoek zijn die nog een keer gemaakt, maar dan met minder blad aan de bomen. De impressies geven een indruk van het zicht op de windmolens vanaf verschillende plekken in De Maten en de Beekbergsebroek.
  • Van de impressies met de windmolens is ook een bewegend filmpje gemaakt. Dat heeft de gemeenteraad op 7 juli 2016 gezien. In het filmpje gaat u in vogelvlucht over De Maten en de Beekbergsebroek.

  Contact

  Heeft u nog een vraag of wilt u meer informatie, stuur dan een e-mail naar:beekbergsebroek@apeldoorn.nl.

   

 • Terugblik

  Het gebied Haven Centrum maakt onderdeel uit van de Kanaaloevers. De meeste projecten die onderdeel zijn van de Kanaaloevers zijn inmiddels succesvol afgerond. Jaren geleden waren er al plannen voor Haven Centrum maar die bleken door de economische crisis niet haalbaar. In de afgelopen periode ontstonden diverse initiatieven van de bewoners zoals het tijdelijke Havenpark inclusief het behoud van ‘het huisje’, de moestuin en het beachvolleybalveld. Ook is veel bedrijvigheid ontstaan in en om de oude Ambachtsschool.  

  Een nieuw plan

  Er is nu een stedenbouwkundig plan gemaakt dat een beeld geeft van hoe het buurtje er uit zal komen zien. Het nieuwe plan bestaat uit 112 woningen en 96 appartementen aan het Apeldoorns kanaal, Stationsstraat en nabij de parkeergarage. Er worden zowel koop- als huurwoningen gebouwd. Een klein deel is bedoeld voor zorg. Voor de samenhang met de omgeving, worden de huizen in een vergelijkbare stijl gebouwd als de omliggende gebouwen langs het kanaal. Bijzonder is dat de Kayersbeek weer terugkomt en een plek krijgt in het buurtje.

  Planning

  De voorbereiding van de bouw start 1e kwartaal 2017 (zoals de sloop van panden). 4e kwartaal 2017 is de start bouw van de eerste woningen gepland. 

  Meer informatie

  Vragen

  Hebt u vragen? Neem dan contact op via havencentrum@apeldoorn.nl

 • We werken aan een binnenstad met een groot aanbod aan winkels, horeca en cultuur waar het prettig wonen is. We werken aan een binnenstad die goed bereikbaar is, of u nu lopend komt, met de fiets, auto of het openbaar vervoer. En we werken aan een binnenstad waar het prettig is om te vertoeven, met een mooie en groene uitstraling.

  Een nieuw gezicht

  De binnenstad wordt steeds een beetje mooier. Hier wordt op allerlei manieren aan gewerkt. Door het plaatsen van meer groen bijvoorbeeld. Maar ook door nieuwe bestrating en andere verlichting. De omgeving rond het Caterplein is in 2014 al vernieuwd. In 2015 en 2016 volgen de overige straten van het centrum.

  Oude gevels als nieuw

  Om historie terug te brengen in het hedendaagse straatbeeld is het Gevelfonds opgezet. Om eigenaren te stimuleren om de gevels van hun pand in het centrum in oude glorie te herstellen. De eerste resultaten zijn verbluffend.

  Het mooier maken van de binnenstad wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de Provincie Gelderland.

  De binnenstad online

  Online laten zien wat de Apeldoornse binnenstad in huis heeft en daarmee meer bezoekers in de binnenstad. Met die missie zijn Apeldoornse ondernemers, Stichting Centrum Management Apeldoorn en de gemeente aan de slag gegaan. Per mei 2015 heeft de binnenstad een eigen website met online nieuwsbrief: www.apeldoorn-binnenstad.nl.

  Apeldoorn is daarmee de eerste gemeente in Nederland met een website waarin alle winkels, horecaondernemingen, cultuurinstellingen en marktkramen met hun producten en diensten opgenomen zijn.

  Social media

  Volg de werkzaamheden in de binnenstad via twitter:

  Twitter Apeldoornfase2 @ApeldoornFase2

 • Terugblik

  De verkeersontsluiting van de wijken Zevenhuizen en Zuidbroek zorgt al geruime tijd voor discussie. De afgelopen jaren zijn diverse mogelijkheden besproken met buurtbewoners, ondernemers en betrokkenen. Daar is geen gedragen oplossing uitgekomen. Daarom is begin dit jaar een onafhankelijk extern bureau gevraagd alles nogmaals te onderzoeken en met een definitieve oplossing te komen. Tijdens de informatiebijeenkomsten op 6 en 7 september zijn bewoners en ondernemers geïnformeerd over deze oplossing. 

  Oplossing verkeersontsluiting

  Creëren drie hoofdentrees (‘voordeuren’) Zuidbroek:

  • Eerste hoofdentree is de Laan van de Leeuw (vanaf de Oost Veluweweg).  Dit is een bestaande weg maar moet wel meer herkenbaarheid krijgen als “voordeur” naar de woonwijk.
  • Tweede hoofdentree is voor toekomstige ontwikkelingen van de Wellen gepland vanaf de Deventerstraat. Op dit moment is nog geen duidelijkheid te geven wanneer deze ontwikkeling plaats gaat vinden.
  • Derde hoofdentree is de Sluisoordlaan (ter hoogte van het winkelcentrum “de Anklaar”) vanaf de Laan van Zevenhuizen, via een korte bajonet (oversteek) over de Anklaarseweg via de busbaan tot het Kristal. Dit zijn bestaande wegen maar het vergt aanpassingen om de weg als hoofdentree herkenbaar te maken.

  Extra maatregelen

  Maatregel Anklaarseweg

  • De Anklaarseweg wordt tussen de Symphoniestraat en de Pythagorasstraat gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Door deze maatregel wordt het verkeer dat vanaf de Laan van Zevenhuizen naar Zuidbroek rijdt (en vice versa), gedwongen om van de ‘voordeur’ via de Sluisoordlaan gebruik te maken.

  Maatregel Distelvlinderlaan

  • De Distelvlinderlaan wordt ter hoogte van het Kristal gesloten voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd lijnbussen). Door deze maatregel wordt voorkomen dat er een snelle verbinding door de wijk ontstaat tussen de voordeuren Sluisoordlaan / Busbaan en Laan van de Leeuw. Het parkeerterrein blijft van beide zijden vanaf de Distelvlinderlaan bereikbaar.

  Maatregel Laan van de Charleston

  • De Laan van de Dierenriem wordt ter hoogte van de grens tussen het bedrijvenpark Apeldoorn Noord en het woongebied Zuidbroek gesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Door deze maatregel wordt het verkeer met een bestemming bedrijvenpark niet meer via de wijkdelen Zevenhuizen en Zuidbroek afgewikkeld, maar via de Oost Veluweweg. Via de Laan van de Leeuw en Tweelingenlaan blijft het mogelijk om vanuit Zuidboek het bedrijvenpark te bereiken.

  In de afbeelding aan de rechterkant staan alle maatregelen aangegeven.

  Maatregel Oost Veluweweg, Laan van Zevenhuizen, Deventerstraat

  • Op de Laan van Zevenhuizen wordt de doorstroming van het autoverkeer verbeterd. De afstemming van de verkeerslichten wordt verbeterd, zodat een groene golf voor het autoverkeer ontstaat. Door deze maatregel kan het autoverkeer via de hoofdwegenstructuur goed en vlot verschillende bestemmingen (woonwijken en bedrijvenpark/terreinen) bereiken.

  Vervolg

  Het college heeft het voornemen om het advies over te nemen maar zal eerst de inspraakbijeenkomst bij de raad en de bespreking met de raad afwachten. Tijdens informatiebijeenkomsten is de oplossing voor de verkeersontsluiting toegelicht. De gemeenteraad houdt op 22 september een hoorzitting, waar bewoners over deze oplossing kunnen inspreken. Daarna bespreekt de gemeenteraad op 6 oktober de inspraakreacties. Daarna zal de gemeenteraad een advies aan het college geven over de oplossing. In februari neemt het college dan een definitief besluit over de oplossing voor de verkeersontsluiting van de wijk. 

  De data nog een keer op een rij

  • Donderdag 22 september: hoorzitting bij gemeenteraad. Er was een mogelijkheid tot inspreken bij de gemeenteraad. 
  • Donderdag 6 oktober: consultatie bij gemeenteraad.
  • Donderdag 13 oktober: de raad stuurt een raadsbesluit aan het college. Het raadsbesluit kunt u onder Documenten terugvinden.
  • Eind januari neemt het college een definitief besluit. Hiervan wordt u op de hoogte gesteld. Het collegebesluit wordt, zodra gereed, onder Documenten geplaatst.  

  De gemeenteraad geeft na de consultatie advies aan het college. In februari neemt het college dan een definitief besluit. De eerste maanden van 2017 werken gemeente, bewoners en bedrijven (klankbordgroep) samen aan de verdere uitwerking van de te nemen maatregelen.

  Veel gestelde vragen

  We hebben de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

  Meer informatie

  Documenten:

 • Dit leidt soms tot onrust en overlast voor omwonenden. Dit stadsdeel komt met regelmaat terug in het nieuws. Dit heeft ertoe geleid dat het college de opdracht heeft gegeven om samen met betrokkenen uit het gebied te kijken naar een scenario/toekomstbeeld voor Apeldoorn West. Het is belangrijk dat er keuzes worden gemaakt en dat alle mensen, bedrijven en organisaties weten waar ze aan toe zijn.

  Vier scenario's

  Op 30 september 2015 vond er een presentatie plaats met een doorkijk naar vier scenario’s voor Apeldoorn West. De basis voor deze scenario’s komt voort uit gesprekken die in april tot en met juni zijn gevoerd met een heel aantal stakeholders in Apeldoorn West. Het ging hier om de grote attractieparken, Het Loo, de Kroondomeinen, het Gelders Landschap, maar ook de wijkraden, belangenverenigingen voor natuur, landschap, sport en recreatie. Aan iedereen werd gevraagd wat ze zagen als kansen en mogelijkheden voor dit gebied. De gesprekken vonden in een goede en open sfeer plaats. In de zomervakantie zijn deze gesprekken vertaald naar vier toekomstrichtingen.

  De scenario’s variëren van het verplaatsen van Apenheul en Julianatoren buiten de stadsrand tot het clusteren van attractieparken. Verder is een scenario dat uitgaat van een Groot Berg en Bos waar “buiten, beleven en doen” centraal staat. Hier is de westrand een recreatief overgangsgebied met heel veel doe-dingen. Als laatste scenario “Roots in the Woods” waar de Veluwe alle ontwikkelingen stuurt. Alle toekomstige ontwikkelingen moeten iets van Veluws DNA in zich hebben.

  Wat betreft verkeer wordt zoveel mogelijk ingezet om verkeersstromen te ontvlechten. De parkeeroplossingen en logistieke oplossingen worden zoveel mogelijk op afstand van de woonbebouwing gezocht.

  Vervolgproces

  De reacties op de scenario’s worden de komende periode opgehaald bij de gemeenteraad en (opnieuw) de stakeholders. Ook wordt er overleg gevoerd met de provincie over hun rol in dit project en de mogelijkheden in het gebied. Dan hopen we dat langzaam maar zeker de richting duidelijk wordt die gekozen gaat worden. De formele besluitvorming vindt eind 2016 plaats. Het doel is om voor een langere periode richting te hebben voor Apeldoorn West waarin bewoners, bedrijven en organisaties geloven en waar ze op kunnen teruggrijpen.

 • Het Zonnepark is een experimenteerruimte voor een periode van 25 jaar.

  Naast zonnepanelen kan het park ook voor bijvoorbeeld recreatieve of educatieve doeleinden ingezet worden, of als weideland voor vee.

  Het Zonnepark ligt tussen de wijk Zuidbroek en de rijksweg A50. Het is vanaf de A50 goed zichtbaar. Met het Zonnepark willen we onze ambitie als duurzame stad laten zien. Daarom bieden we nadrukkelijk ook ruimte voor een creatieve landmark.

  Meer dan groene stroom

  Het zonneveld moet meer zijn dan alleen maar een plek waar groene stroom uit zon wordt opgewekt. De locatie wordt een visitekaartje voor de duurzaamheids- en energieambities van de gemeente Apeldoorn. Apeldoorn wil een energieneutrale gemeente zijn. Dit willen we samen met ondernemers én inwoners bereiken. We zien dit Zonnepark als een kans om stappen naar energieneutraliteit te zetten.

  Meedoen?

  We zoeken ontwikkelaars die direct omwonenden en overige inwoners van Apeldoorn als mede-investeerders willen betrekken bij hun ‘eigen’ duurzame energieopwekking. De ontwikkelaar kiest hiervoor zelf de meest geschikte manier. De pacht bedraagt € 3.000,- per jaar per hectare.

  Meer informatie

  Veel gestelde vragen

  We hebben de veel gestelde vragen over het Zonnepark Zuidbroek voor u op een rijtje gezet.

  Programma van eisen:

  Het Programma van eisen bestaan uit de volgende onderdelen:

  Vragen kunt u per e-mail o.v.v. Zonnepark Zuidbroek stellen aan zuidbroek@apeldoorn.nl tot uiterlijk 1 april 2016.

  Voorstellen kunnen worden ingediend tot 1 mei 2016.

  Alleen volledig en tijdig ingediende voorstellen worden in behandeling genomen.

 • In het LOG kunnen intensieve veehouderijen zich verder ontwikkelen. Bestaande bedrijven kunnen uitbreiden en nieuwe bedrijven kunnen zich vestigen. Het LOG biedt zo ruimte voor agrariërs die vanwege natuurwaarden zich elders niet kunnen ontwikkelen. 

  Reconstructieplan Veluwe

  In 2005 heeft de provincie Gelderland het Reconstructieplan Veluwe vastgesteld. Het Reconstructieplan is bedoeld om de kwaliteit van de ruimte te verbeteren en daardoor de leefbaarheid van het landelijk gebied. Het Reconstructieplan verdeelt de Veluwe in drie soorten gebieden. In extensiveringsgebieden staat de natuur centraal, in verwevingsgebieden gaan landbouw, wonen, recreatie en natuur samen en in landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) krijgt de intensieve veehouderij voorrang.

  De locatie

  Het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) ligt aan de oostzijde van de snelweg A50 (Apeldoorn-Zwolle) ter hoogte van Vaassen. Het noordelijke deel van het LOG ligt in de gemeente Epe. Het zuidelijk deel ligt in de gemeente Apeldoorn. In totaal is het gebied 420 hectaren groot. Op de kaart in de rechterkolom ziet u de precieze begrenzing van het LOG.

  Websites

   

  Documenten

  • Beeldkwaliteitsplan LOG Beemte-Vaassen 20110527 (pdf, 12,2 MB)
  • Vastgesteld gebiedsplan LOG Beemte-Vaassen 2009 (pdf, 2,5 MB)
  • Regels ontwerp bp LOG Beemte-Vaassen(pdf, 227 kB)
  • Toelichting ontwerp bp LOG Beemte-Vaassen (pdf, 2,8 MB)
  • Verbeelding ontwerp bp LOG Beemte-Vaassen, Apeldoorn (pdf, 7 MB)
  • Verbeelding ontwerp bp LOG Beemte-Vaassen, Epe (pdf, 569 kB)