Meldingen

Alle producten onder Meldingen

Afval melden

Voor deze volgende meldingen over afval kunt u direct bellen met Circulus-Berkel: 0900 9552.

Dieren en ongedierte

Wilt u een melding maken over overlast van dieren of dode dieren? Kijk dan eerst bij het dier waarover u een melding wilt doen.

Fietsen

Overlast door fietsen of fietswrakken? Dat kunt u hier melden. Kies eerst uw situatie om lezen hoe u uw melding kunt doen.

Verloren of gevonden voorwerpen

Bent u een voorwerp kwijt of heeft u er een gevonden? Geef uw voorwerp aan bij de gemeente. Dat kan online of in het stadhuis.

Groen

Apeldoorn is een groene gemeente. Dat is een bewuste keuze en daar zijn we trots op. We onderhouden de openbare ruimte op niveau B. Dat betekent dat we zorgen voor een goede en nette basis. Als inwoner kunt u een melding maken als u overlast heeft van openbaar groen. Lees hieronder wat we met uw melding doen.

Meubilair

Verkeerszuilen, afvalbakken op straat, bankjes en parkeermeters zijn voorbeelden van straatmeubilair waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

Overlast

Heeft u last van overlast? Dan kunt u dat melden. Er zijn verschillende vormen van overlast, kijk bij de soort overlast die u wilt melden.

Parkeeroverlast

Ervaart u parkeeroverlast in uw straat of buurt, bijvoorbeeld door foutief of langdurig geparkeerde voertuigen? Meld dit dan bij de gemeente of de politie. Geeft u in uw melding alstublieft in dien van toepassing het kenteken van het betreffende voertuig door.

Riool

Loopt het water niet meer weg als gevolg van een verstopping van het gemeentelijk riool, meld dit dan bij de gemeente. De gemeente lost het probleem dan op en neemt eventueel maatregelen om verstopping in de toekomst te voorkomen.

Speeltoestellen

Mocht u zien dat speeltoestellen onveilig of kapot zijn, doet u dan een melding. De gemeente vervangt geen zand onder speeltoestellen door rubber matten op verzoek.

Verkeersoverlast

Apeldoorn is een fijne en veilige stad om in te wonen. Om dat zo te houden letten we goed op veiligheid in het verkeer. Dit is belangrijk voor iedereen die deelneemt aan het verkeer: fietsers, voetgangers, OV-reizigers, automobilisten en gebruikers van alle andere soorten vervoer. De gemeente krijgt veel vragen over verkeersveiligheid, maar ook over parkeerplaatsen en geluidsoverlast veroorzaakt door verkeer.

Verlichting

Wilt u een defecte lantaarnpaal melden, dan kunt u dat doorgeven op de storingenkaart hieronder. Wij proberen de storing binnen 7 werkdagen op te lossen. Lees verder voor andere meldingen over verlichting.

Water

U kunt verschillende soorten klachten of meldingen over water indienen. Kies wat u wilt melden.

Wegen, fietspaden en bruggen

Er zijn verschillende meldingen die u kunt maken over problemen met wegen, fietspaden of bruiggen. Kies wat u wilt melden.

Demonstratie of betoging

Als u een demonstratie of een betoging wilt houden, moet u dit minimaal 48 uur van tevoren schriftelijk melden aan de gemeente Apeldoorn. Dit noemen we een kennisgeving aan de gemeente.

Schade aan schoolgebouw melden

Bent u eigenaar van een schoolgebouw waarvan het juridisch eigendom bij de gemeente Apeldoorn ligt? Heeft deze school schade door een bijzondere omstandigheid? Dan kunt u de schade bij ons melden, volgens de afspraken die met uw school gemaakt zijn.

Heeft u spoed?

Bij noodgevallen en storingen die snel moeten worden opgelost zoals een gat in de weg, een overstroming, drukriolering of een grote storing in de openbare verlichting.

1. Bel 14 055 en kies 1;
2. Toets uw telefoonnummer in;
3. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Bel 14055, keuze 1

Uw Reactie
Uw Reactie