Wat zoekt u:

Subsidies

Het college van B en W kan subsidie verstrekken voor activiteiten die passen binnen het gemeentelijk beleid op een groot aantal terreinen.

Voorbeelden daarvan zijn zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie. Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiƫle bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid. Voor elk van de genoemde terreinen zijn specifieke spelregels en voorwaarden in beleidsregels vastgelegd.

Subsidies

Algemene subsidieverordening

Subsidieaanvragen moeten aan de regels van deze ASV voldoen. In de ASV beschrijft de gemeente de voorwaarden, de verplichtingen over en weer en de termijnen die gelden voor een subsidieaanvraag. Het zijn als het ware de spelregels voor subsidieverstrekking.

Algemene subsidie aanvragen