Wat zoekt u:

Subsidies

Het college van B en W kan subsidie verstrekken voor activiteiten die passen binnen het gemeentelijk beleid op een groot aantal terreinen.

Voorbeelden daarvan zijn zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie. Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid. Voor elk van de genoemde terreinen zijn er spelregels en voorwaarden.

Soorten subsidies

Spelregels

De subsidieregeling is de basis voor de subsidieaanvraag. Daarin staat altijd waar de aanvraag aan moet voldoen. Het college van BenW stelt de regelingen en bedragen vast. De regelingen worden gepubliceerd. Per soort subsidie staat de regeling erbij. Daarnaast is er een algemene subsidieverordening met een uitvoeringsregeling.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de inhoud van een besluit?  Dan kunt u bezwaar indienen.